Una recollida de residus més eficient i adaptada a cada barri de Barcelona

03/05/2018 - 22:21

La nova contracta de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, que entrarà en vigor el novembre del 2019, és una peça clau de l’estratègia municipal de residu zero de la ciutat. Es tracta d’una nova adjudicació per a la neteja i la recollida i gestió de residus més flexible, més transparent i adaptada a les necessitats de cada barri.​

La contracta de neteja és un dels contractes municipals més importants per la durada, de vuit anys i prorrogable a dos anys més, i l’import de l’adjudicació, de 307 milions d’euros anuals. Amb l’objectiu de tenir més control públic d’aquest servei de gestió indirecta, la contracta incorpora mesures socials, ambientals i de transparència per obrir les dades generades pel servei a la ciutadania.

Per a una gestió i recollida de residus més eficient, la nova contracta de neteja s’adaptarà a les característiques urbanístiques i a l’ús dels diferents barris i incorporarà mesures per millorar el servei actual. Els objectius de l’estratègia de residu zero són, d’una banda, reduir la generació de residus de la ciutadania, d’1,3 quilograms per habitant i dia a 1,2 quilograms, i de l’altra, augmentar la recollida selectiva d’un 36% a un 60%.

Principals novetats de la nova contracta

1) Contenidors junts i accessibles. Es prioritza la col·locació de tots els contenidors en un mateix espai, accessible per a tothom, per potenciar la recollida selectiva. El model de recollida es mantindrà en les cinc fraccions actuals i s’ampliarà el contenidor groc com a recipient de materials de metall i de tots els plàstics. Als nuclis històrics on hi ha menys contenidors s’incorporaran altres sistemes de recollida selectiva.

2) Elements tecnològics als contenidors. S’incorporen noves tecnologies per obtenir informació de l’ús dels contenidors i millorar la gestió de la recollida de residus i també, a mitjà termini, per iniciar sistemes per promoure el reciclatge en la ciutadania.

3) Menys emissions i menys soroll. Per millorar la qualitat ambiental, es prioritzarà una flota de vehicles de zero emissions i elèctrics per reduir el soroll, sobretot durant la nit.

4) Ampliació progressiva del sistema porta a porta de recollida de residus. Actualment, el sistema està en marxa al nucli antic de Sarrià. Es valorarà, segons el grau de complexitat, en quines zones de la ciutat es podria introduir la recollida porta a porta. També s’amplia la recollida comercial porta a porta en 1.000 establiments que generen residus orgànics.

5) Aplicació de criteris socials en la contractació. La nova contracta haurà d’incloure un pla d’igualtat d’oportunitats i de no-discriminació de persones LGTBI i es realitzarà un control al pla de subcontractacions que es realitzin en termes de pagaments, condicions, preus, etc. Com a mínim, el 10% dels nous contractes seran d’empreses d’economia social.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Sarrià compleix amb l’obejctiu de reciclatge que marca la UE 12 anys abans del previst

Notícia

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Butlletí