La recollida selectiva augmenta més d’un 18% a Lleida

25/03/2018 - 14:01

Gràcies en bona part a les millores que ha implantat la Paeria com la nova distribució de les illes de contenidors, la implantació del porta a porta comercial i la campanya de sensibilització “Cada cosa el seu lloc” per implicar la ciutadania en la millora de la gestió dels residus dins el projecte “Lleida en verd”

La recollida selectiva ha augmentat un 18,3% a Lleida els darrers mesos –ha passat del 26,17% al 30,98%-, gràcies en bona part a les millores implantades per la Paeria com la nova distribució de les illes de contenidors a la ciutat, la implantació del porta a porta comercial i la campanya de sensibilització “Cada cosa al seu lloc” per implicar la ciutadania en la millora de la gestió dels residus.

El director de l’agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, i el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa, han donat a conèixer les dades a la seu d’Ilnet. En la seva intervenció, Tost ha destacat que “som una societat en constant creixement poblacional i, per això, hem de ser capaços de minimitzar l’ús de recursos i optimitzar els residus”. Les directrius europees marquen que les ciutats hauran de reciclar l’any 2030 al voltant del 60% dels seus residus, un fet que vol dir que hem de treballar sistemes més eficients de recollida i de conscienciació porta a porta. “El govern de la Generalitat acompanyarà a cadascun dels municipis catalans perquè evolucionin cap a nous models de recollida de residus amb l’objectiu d’augmentar tant la quantitat com la qualitat de recollida selectiva”. Finalment, Tost ha destacat que Lleida “ha de ser un exemple per la resta de grans municipis catalans sobre com ha de ser i com s’ha d’implementar la nova política de gestió de residus els propers anys”.

Per la seva banda, Larrosa s’ha mostrat satisfet per aquest significatiu augment del percentatge de recollida selectiva a la ciutat, tot i que ha destacat que “cal continuar treballant per augmentar encara més el reciclatge a Lleida i assolir els objectius que marquen les directives europees en matèria de reciclatge”.

El director de l’agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, i el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa. Font: Ajuntament de Lleida

En el decurs de l’acte també s’han presentat els eixos estratègics en matèria d’economia circular de la Paeria, que inclouen com a aposta més important a partir d’ara la millora de la recollida selectiva de residus, mitjançant la implantació de la recollida porta a porta domiciliària.

Els eixos bàsics de l’economia circular a Lleida s’estructuren en cinc eixos directament interrelacionats en un cercle virtuós. Així, es treballarà en la prevenir la producció de residus, recollir-los selectivament, promoure i utilitzar productes reciclats i de kilòmetre 0 i incentivar noves formes d’economia verda i social.

Pel que fa a la prevenció de residus, l’Ajuntament de Lleida vol potenciar la reducció del malbaratament alimentari a través d’accions als mercats municipals i als menjadors col·lectius, pretén realitzar millores a la deixalleria municipal per permetre la reutilització i potenciar les accions d’educació ambiental que ja s’estan fent els darrers anys amb el projecte de l’Agenda 21 Escolar.

L’apartat de recollida selectiva engloba el recollida porta a porta tant domiciliària com comercial i, també, millores a la deixalleria municipal per millorar la recollida selectiva.

En l’apartat de promoció i ús de productes reciclats i de quilòmetre 0, es pretén potenciar l’aplicació d’àrids reciclats pel manteniment de camins –s’han realitzat 26.665m³ en els darrers sis anys- i la promoció dels productes i de la marca Horta de Lleida.

Finalment, dins la voluntat d’incentivar noves formes d’economia verda i social, l’Ajuntament de Lleida vol potenciar la recollida de roba al carrer i a domicili i la recollida d’oli de cuina, a través d’entitats com Troballes o Ilersis, entre altres.

Les proves pilot del porta a porta domiciliari permetran un estalvi mediambiental de 3.779 tones de residus, l’equivalent a 6.000 arbres madurs

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha destacat que la recollida amb el porta a porta domiciliari “serà el gran salt qualitatiu en matèria de recollida selectiva”. “La complicitat de la ciutadania és cabdal perquè es pugui avançar en matèria de recollida selectiva. Posarem tots els esforços perquè el nou model de recollida de residus funcioni correctament”, ha remarcat el responsable de medi ambient de la Paeria”.

Les proves pilot del porta a porta domiciliari que s’iniciaran el proper mes de maig arribaran a 8.328 habitatges de la ciutat, que corresponen a 16.489 lleidatans i lleidatanes. L’estalvi mediambiental generat per aquest projecte serà, aproximadament, de 3.779 tones de residus, que suposen un estalvi de 2627 tones de C02, que és l’equivalent a 6.000 arbres madurs.

Els grans productors valoren amb un notable la recollida porta a porta comercial

Fèlix Larrosa i Josep Maria Tost també han mantingut avui una reunió de treball explicativa per valorar la recollida dels residus comercial porta a porta a Lleida, amb grans productors comercials i institucions. Des de la implementació del recollida porta a porta comercials el percentatge de recollida selectiva de paper ha augmentat un 12,49%, el vidre un 7,30%, els envasos un 14,64% i el FORM –fracció orgànica- un 19,05% (en aquestes xifres no estan comptabilitzats els residus dels gestors privats), mentre que la generació de residus de la fracció rebuig s'ha aconseguit disminuir en un 2,85%.

La recollida de paper dels grans productors suposa un 40% del total de la ciutat, mentre que la d'envasos arriba a un 15%. En total, durant el 2017 la ciutat va generar 5.057,84 tones de paper, 2.110,63 tn de vidre, 1.901,80 tn d'envasos, 5.743,63 tn de residus orgànics i 41.873,68 tones de rebuig.

En el decurs de la reunió s’ha posat de manifest que la majoria dels grans productors valoren amb un notable alt tant el funcionament del servei de recollida com el model de recollida porta a porta comercial. Els atributs més ben valorats són les bones condicions en què s’entreguen els contenidors i que el servei respecta el lloc indicat de recollida, seguit de l’increment de la recollida selectiva i de la adequada capacitat dels diferents contenidors. Els suggeriments dels grans productors van en la línia d’augmentar la freqüència de recollida d’envasos i modificar alguns horaris de recollida.

Cal recordar que un total de 800 grans productors de la ciutat participen actualment en el recollida porta a porta comercial, entre establiments de restauració, centres educatius i sanitaris, establiments d’alimentació, hotels, hostals i albergs, residències, establiments d’oci i cinemes, etcètera.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Ja existeixen associacions de municipis per la recollida selectiva porta a porta a Catalunya i València i s'està treballant en una entitat a Andalusia.

Notícia

Acord amb l’Associació Pangea per continuar reaprofitant els dispositius informàtics municipals i garantir-ne l’ús per part d’entitats socials i col·lectius vulnerabilitzats. Mitjançant un procés de recondicionament, els equips passen a tenir una segona vida.

Notícia

Manlleu assoleix el 83,5% de recollida selectiva en els primers sis mesos del nou model de recollida selectiva de residus porta a porta.

Butlletí