Revisió del Pla de mobilitat urbana sostenible de Granollers

Font: Xarxa Mobal

18/02/2018 - 21:20

Una de les principals propostes del Pla de mobilitat urbana sostenible és la creació i consolidació d'itineraris a peu entre els diferents barris de la ciutat i el centre urbà.

El nou Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) ha estat realitzat conjuntament per l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona i té un horitzó fins l'any 2024 i suposa la continuació de l'anterior PMUS 2009 - 2014 i es va aprovar inicialment en el Pla del passat 28 de novembre de 2017.

La Diputació de Barcelona ha realitzat la revisió del Pla de mobilitat urbana de Granollers que havia aprovat l’any 2009, sent una de les primeres ciutats catalanes a tramitar el seu pla a través de la llei de mobilitat, amb vigència fins al 2014. El nou document ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Josep Mayoral.

El nou document ofereix una diagnosi actualitzada per al període 2018-2024 de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana de Granollers, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. Així, les principals propostes fan especial referència a l’establiment de criteris d’actuació sobre la xarxa de vianants i a la creació i ampliació de la xarxa de bicicletes, amb actuacions concretes com l’ampliació de l’actual illa de vianants i la zona de trànsit restringit, així com la creació d’itineraris de connexió a peu entre els diferents barris i els municipis de l’entorn amb el centre.

El nou Pla també proposa desenvolupar una senyalització vertical per a vianants que els condueixin als principals punts d’interès de la ciutat, com ara l’Hospital, la plaça Porxada o les estacions de transport públic, així com una millora de l’accessibilitat a les parades de l’Hospital i les estacions de ferrocarril, en especial la Plaça Serrat i Bonastre. Entre d’altres mesures també es proposa millorar les connexions amb els polígons industrials i impulsar l’ampliació d’espais per a vianants als barris.

Pel que fa als desplaçaments amb bicicleta, es proposa desenvolupar una xarxa ciclable en tres fases, una primera interna, una segona de connexió amb la conurbació i una tercera de connexió amb la xarxa planificada per l’ATM. En aquesta línia es proposa realitzar un pla de senyalització d’itineraris per a bicicletes, així com campanyes a favor del seu ús i la creació d’una oficina dedicat a les diverses necessitats i promoció de la bicicleta a la ciutat.

Altres actuacions recollides en el nou Pla hi ha la necessitat de millorar l’intercanviador modal de la Pl. Serrat i Bonastre així com de la i informació del servei Transgran i del servei urbà de la conurbació, així com l’estudi per a la creació d’una nova línia que realitzi el recorregut nord-sud.

El document també recull la necessitat de desdoblament de la línia R3 i nova línia orbital, la implantació d’informació dinàmica a les parades de transport públic i l’establiment de canvis en la jerarquia viària, amb mesures de reducció del trànsit de pas a la Ronda Sud.

El nou Pla també es proposa la creació de zones pacificades, la consolidació dels aparcaments dissuasius, la reordenació de la zona blava i reserva d’espais d’aparcaments per a residents a l’interior del nucli quan es realitzin actuacions urbanístiques, amb extensió de l’àrea verda de prioritat residencial.

Així mateix, el document també proposa una regulació de les zones de càrrega i descàrrega a través d’una aplicació mòbil, la implantació de mesures de promoció i descomptes per als vehicles més ecològics, així com l’impuls de mesures recollides en el Pla de mobilitat del vehicle elèctric de Granollers, el foment del car-pooling i la promoció dels plans de desplaçaments d’empresa del municipi.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalGranollers

Relacionats

Article

Dues actuacions cofinançades amb els fons Next Generation per promoure la mobilitat sostenible i millorar la qualitat de l’aire.

Article

El tanatori de Granollers ha estrenat recentment una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’equipament que cobrirà el 54% de les necessitats totals d’energia elèctrica d’aquesta instal·lació. 

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva de l'oli de cuina usat a les llars, i proporcionarà als usuaris/es que portin oli a la deixalleria un embut per facilitar-ne la recollida.

Butlletí