El Pla de Treball de l’any 2018 de la Fundació Lleida 21 es centrarà en la gestió de projectes mediambientals i en la sensibilització ambiental de la ciutadania

18/02/2018 - 20:40

La Fundació Lleida 21 té per objectiu general desenvolupar, fomentar i impulsar la participació de la ciutadania en la finalitat d’aconseguir un model de ciutat sostenible en els termes fitxats en el Pla d’Acció Local, així com en els projectes que puguin anar sorgint en el futur.

El pla de treball de l’any 2018 de la Fundació Lleida 21 es centrarà en la coordinació, gestió i suport a projectes de millora ambiental, en la comunicació i sensibilització ambiental de la ciutadania i, també, en la recerca de finançament i la gestió de subvencions. Així ho ha acordat el Patronat de la Fundació Lleida 21 que s’ha reunit avui en sessió ordinària. El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de la Paeria de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gran tasca que realitza la Fundació Lleida 21 en matèria mediambiental a la ciutat de Lleida.

Pel que fa a la gestió de projectes ambientals, Larrosa ha destacat les actuacions de promoció a l’agricultura de l’Horta de Lleida –com per exemple la marca Horta de Lleida, el projecte de custòdia agrària de finques no cultivades, l’edició de la revista Horta de Lleida, el programa “Benvinguts a l’Horta de Lleida”, els Horts familiars municipals de Rufea i el viver d’agricultors, entre altres. També cal destacar el suport a projectes d’ordenació i territori, com els Boscos Urbans, els Horts Urbans, i la gestió d’espais naturals, donant suport al Centre d’Interpretació del Parc de La Mitjana, al projecte europeu de millora dels espais fluvials de Lleida, o la dinamització d’activitats com l’anellament d’aus i activitats de descoberta de la flora i la fauna. L’entitat també gestiona diversos projectes d’energies renovables i les plantes solars fotovoltaiques del Camp d’Esports i de les escoles.

En matèria de comunicació i sensibilització ambiental de la ciutadania, la Fundació Lleida 21 treballa activament en el projecte “Lleida en Viu” de descoberta del medi orientat a escolars de Lleida, realitza les activitats de formació, acompanyament i suport dels projectes ambientals del programa “Agenda 21 Escolar”, organitza el programa d’”Ecoactivitats” per a la descoberta del medi natural i la biodiversitat de Lleida, organitza el programa d’activitats del Museu del Clima i la Ciència de Lleida i dóna suport a les campanyes de sensibilització vers l’estalvi i l’eficiència energètica en llars i comunitats de veïns que realitza la Paeria. Paral·lelament, la Fundació Lleida 21 també dóna suport a la realització de les campanyes de sensibilització i comunicació ambiental promogudes per l’Ajuntament de Lleida, com la campanya “Lleida en verd”. També coordina els debats de participació pública sobre la situació actual del cicle de l’aigua a Lleida a través del Forum de l’Aigua, entre altres activitats.

Finalment, la Fundació Lleida 21 també fa recerca de finançament i gestiona tot tipus de subvencions estatals i europees.

De forma específica, la Fundació assumeix, fomenta i promou:

 1. La investigació, estudi i anàlisi de la realitat socioambiental de Lleida i el seu entorn
 2. Impulsa projectes de sostenibilitat en cooperació amb la ciutadania, entitats i sectors socials de Lleida
 3. Coordina i impulsa els mecanismes de participació que assessorin en els processos de presa de decisions i com a eina bàsica de desenvolupament dels projectes sostenibles que realitzin
 4. Impulsar i vetllar per les pràctiques sostenibles de l’Ajuntament de Lleida
 5. Qualsevol acció i/o participació favorable pel desenvolupament social, ambiental, urbanístic i econòmic de Lleida, en el marc de la sostenibilitat i de la planificació urbanística, ambiental i territorial sostenible
 6. La presència activa de Lleida en les diferents xarxes relacionades amb la sostenibilitat
 7. La realització de tasques d’assessorament, estudi, diagnòstic, dictamen i demés activitats de recolzament a entitats públiques o privades en matèries pròpies del seu objecte
 8. La planificació i execució de campanyes de mercadotècnica i publicitat per fomentar la participació i la defensa dels interessos i la imatge de Lleida
 9. La publicació i divulgació dels estudis i treballs realitzats al llarg de les seves activitats i de projectes sostenibles
 10. L’educació i la formació tècnica i ciutadana sobre temes de sostenibilitat
 11. L’establiment de vincles de col·laboració amb institucions públiques o privades, per endegar accions i estudis amb finalitats anàlogues a les recollides en els estatuts
 12. Totes aquelles activitats que redundin en benefici dels interessos, objectius i finalitats de la Fundació de forma directa o indirecta, principal o accessòria

 

Municipis: 

Relacionats

Article

L'Agència ha fet 383 assessoraments de temàtiques diverses. Aquest dimarts s’ha reunit el Patronat de la Fundació Lleida 21, que ha aprovat la memòria d’activitats i els comptes del 2022. Les Ecoactivitats i Lleida en Viu han registrat xifres de participants prepandèmia.

Article

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, l’Amep, presenta a Lleida l’estratègia dels municipis per resoldre els problemes que ocasiona el model de gestió actual de la xarxa de distribució elèctrica.

Notícia

La Paeria de Lleida impulsarà la creació de comunitats energètiques a través d’un projecte NextGenerationEU

Butlletí