Col·lecció “Manuals de gestió d’hàbitats”

Font: Diputació de Barcelona

23/01/2018 - 20:45

Els onze llibres de la col·lecció “Manuals de gestió d’hàbitats” editada per la Diputació de Barcelona en el marc de conveni amb l’Obra Social “la Caixa” i amb la participació del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), poden descarregar-se de forma gratuïta a la web de Llibreria de la Diputació. Tots els llibres de la col·lecció estan també disponibles en format paper tret de Els espais fluvials : Manual de diagnosi ambiental que està exhaurit.

El conjunt de manuals, que tenen per objecte recopilar i sintetitzar de forma rigorosa la informació científica recollida al llarg del temps per oferir-la als gestors d’espais naturals, està integrada per onze volums que comprenen diversos hàbitats. Aquests són: el castanyer, les pinedes de pi pinyer, les fagedes, les pinedes de pi negre, les pinedes de pi roig, les pinedes de pinassa, les pinedes de pi blanc i els alzinars, així com els espais urbans, hàbitats per a la fauna vertebrada, els espais fluvials, manual d’avaluació del planejament urbanístic i els espais fluvials, manual de diagnosi ambiental.

Els diferents manuals recullen els estudis i les actuacions que s'han dut a terme al llarg dels darrers anys, puguin resultar útils a les persones i institucions que treballen amb la finalitat de mantenir i recuperació de les diferents espècies arbòries i també de l’estat actuals dels diversos tipus de boscos que es poden trobar a Catalunya, amb exemples de bones pràctiques de gestió que puguin ser útils per a tots els que tenen la responsabilitats de treball en els sistemes naturals.

La gestió integral per a la conservació dels espais naturals implica desenvolupar projectes de gestió activa dels hàbitats encaminats a incrementar-ne l'estabilitat, la maduresa i la diversitat, i reduir la fragilitat davant les possibles pertorbacions. Aquest tipus de gestió global implica intervenir en el conjunt d'aspectes que incideixen en la dinàmica de cada tipus d'hàbitat, des dels estrictament biològics i ecològics, fins als de caire social i econòmic.

Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinària de la realitat actual dels diferents hàbitats i ofereixen exemples de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals.

Trobareu més informació sobre els Manuela en aquest video


 

Categories: 

Relacionats

Article
Recomanació per Sant Jordi 2023

Contra la sostenibilitat és el darrer llibre publicat per Andreu Escrivà​

Article
Donem la volta al planeta en equip

El dissabte 25 de març del 2023, de 20:30 a 21:30, apaga la llum

Article

Aquest Informe, el tercer d’aquestes característiques que elabora la Generalitat de Catalunya, vol ajudar a traslladar a la ciutadania de forma entenedora les principals dades referides a l’estat del medi ambient a Catalunya.

Butlletí