Riudecanyes implantarà una nova taxa de residus que qui participa i més recicla, paga menys

03/01/2018 - 11:42

Riudecanyes va ser un dels primers municipis a Catalunya en implantar la recollida selectiva porta a porta l'any 2000. I ara fa tres anys que es va implantar la recollida porta a porta amb cubells amb xip per tal de poder determinar quins veïns participen i quins no ho fan i, indirectament, millorar els hàbits de separació a les llars. 

Tot i que amb aquest sistema s’ha superat el 70% de recollida selectiva, situant Riudecanyes al capdavant dels municipis de Catalunya, encara es pot millorar. Per aquest motiu i perquè no és just que paguin la mateixa taxa de residus aquells que ho fan bé i aquells que no s’implantarà el pagament per generació a partir del gener de 2018.

Què és el pagament per generació ?

La gestió de residus municipals és un dels àmbits clau de la política ambiental municipal, i també aquell on els Ajuntaments dediquen més recursos. Per aquest motiu, cal emprar tot un ventall d’eines, des de la inversió pública fins a les normatives locals, passant per la comunicació, per assolir cada cop millors resultats en prevenció i en recollida selectiva.

En aquest sentit, la utilització d’instruments de tipus fiscal en l’àmbit de la gestió de residus s’està plantejant cada cop més com una opció per crear un incentiu per avançar cap a millors resultats en prevenció i en recollida selectiva, i també per garantir una adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus, a més de garantir la necessària efectivitat recaptatòria.

A nivell local, el principal instrument econòmic disponible són les taxes de residus. Tradicionalment, en el nostre àmbit territorial aquestes s’han concebut sense una finalitat incentivadora, tanmateix en altres països és habitual l’aplicació de sistemes de pagament per generació (PxG), sistemes que permeten computar la generació real de residus de cada llar o comerç i definir l’import de la taxa en funció de la quantitat i tipus de residus generats. Així, els sistemes de pagament per generació afavoreixen lareducció i el reciclatge de residus, i permeten aplicar el principi de “qui contamina paga”.

Un sistema de pagament per generació es basa en l’aplicació d’un mecanisme mitjançant el qual l’usuari del servei de recollida de residus paga la taxa d’escombraries en funció de la seva generació real de residus i del servei que obté per a la seva gestió.

Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i permeten premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i separar-los correctament. Així doncs, els sistemes de pagament per generació promouen la participació dels ciutadans i comerços en l’assoliment dels objectius de la política de residus mitjançant la creació d’un incentiu econòmic que consisteix en establir un vincle entre el pagament de la taxa de residus i la quantitat i tipus de residus generats.

En gran mesura, aquest incentiu ve determinat per l’elecció de la base imposable, és a dir, de la fracció o fraccions que es graven. Si es grava la fracció resta l’incentiu és tant per reduir els residus com per participar en les recollides selectives. També existeix la possibilitat de combinar el gravamen de la fracció resta amb el d’alguna fracció reciclable amb un potencial de reducció alt mitjançant el canvi d’hàbits de compra de l’usuari del servei, com és el cas de la fracció envasos. En aquest cas, s’introduiria un incentiu també per reduir aquesta fracció.

Com s'aplicarà a Riudecanyes ?

Per fer-ho més entenedor, aquí teniu totes les explicacions que us poden solucionar possibles dubtes i la proposta per la taxa domèstica i la taxa comercial.

 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El servei es posarà en marxa a partir del 17 de juny al barri del Molí de la Torre i part de Vilafortuny. També s’amplia la recollida porta a porta comercial i s’implanta el sistema d’identificació personal voluntari als contenidors de tot el municipi. 

Notícia

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus, Reus Net, ha iniciat a mitjans d'abril una prova pilot per escollir el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre incrementar els índexs de recollida selectiva a la ciutat.

Notícia

L’Ajuntament de Girona inicia la implementació dels sistemes de recollida de residus amb diferents fases i campanyes informatives

Butlletí