Barcelona pel Clima

Font: Ajuntament de Barcelona

18/11/2017 - 11:12

Coincidint amb la Conferència de Canvi Climàtic COP 23, ha estat publicat el nou web "Barcelona pel Clima". Aquest té per objectiu ser un portal de referència sobre canvi climàtic a la ciutat. Documents estratègics, accions, recursos i informació sobre els 9 projectes del Compromís de Barcelona pel Clima són alguns exemples de què hi podreu trobar.

El web "Barcelona pel Clima" ha estat elaborat amb la col·laboració de l’equip de projecte de Comunicació del Compromís de Barcelona pel Clima, format per membres de la xarxa Barcelona + Sostenible. 

L’Ajuntament està estudiant com el canvi climàtic afectarà localment la ciutat per prevenir els seus impactes i preparar-se. Hi ha diferències importants en els impactes derivats del canvi climàtic si actuem a escala mundial per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Segons el Tercer Informe del Canvi Climàtic de Catalunya (TICCC), Catalunya experimentarà un augment de la temperatura de 0,8 °C aquest decenni i d'1,4 °C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 1971-2000), i una possible disminució de la precipitació cap a mitjan segle XXI.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va elaborar un estudi de regionalització climàtica juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional, per analitzar les projeccions climàtiques a una escala més propera. Aquests treballs s’han continuat des de l’Ajuntament de Barcelona per conèixer amb més detall com el canvi climàtic afectarà el territori barceloní, especialment pel que fa a la calor.

Concretament, s’han analitzat tres períodes de temps (2011-2040; 2041-2070 i 2071-2100) i dos escenaris principals: el primer, què passarà si des d’ara s’adopten accions i mesures per mitigar el canvi climàtic seguint els acords de la COP21 de París o el que s’ha anomenat escenari “compromès” i el segon, que indica les projeccions de temperatura i precipitació si a dia d’avui i durant els propers anys no apliquem mesures per atenuar (mitigar) els efectes del canvi climàtic o el que s’ha anomenat escenari “passiu”.


Els resultats d’aquests estudis mostren que hi ha diferències importants si decidim actuar o si no ho fem a escala global.

Si a escala mundial aconseguim frenar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a Barcelona a finals de segle la temperatura mitjana de la ciutat augmentaria 1,7 °C, mentre que si no aconseguim aquests objectius globals de reducció d’emissions, aquest augment podria arribar a ser de 3 °C.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article
Publicació

La justícia climàtica des d’una perspectiva interseccional ens marca el camí que les polítiques públiques del canvi climàtic, les dels eixos de desigualtat i les “polítiques verdes” han de seguir per assegurar l’efectivitat de les seves accions. 

Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona.

Article

A més dels objectius de recerca, el papallonari esdevé una nova eina més per a les activitats educatives i de divulgació del centre de recerca, mitjançant visites on es podran observar les papallones en les diferents fases del seu desenvolupament i parlar amb la comunitat investigadora sobre la ciència ciutadana que es troba íntimament lligada als seus estudis.

Butlletí