Granollers participa en un projecte europeu per recuperar una part de la verneda del riu Congost

Font: Ajuntament de Granollers i XipTV

28/09/2017 - 08:21

 

L’Ajuntament de Granollers participa com a soci al projecte Life Alnus centrat en millorar la conservació de les vernedes mediterrànies.

L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera a Catalunya a través d’accions que es puguin transferir a la resta de les conques catalanes i a escala mediterrània. Per assegurar un millor estat de conservació i recuperació de l’hàbitat fluvial s’actuarà en tres zones pilot: les conques del Besòs, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45 % de la distribució regional de l’hàbitat del vern. 

Actuacions al riu Congost

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si mateix a través d’actuacions clau. En el cas de Granollers es centraran els esforços en el riu Congost i es portaran a terme les accions especifiques com són: la gestió hidromorfològica del riu Congost al seu pas per Granollers; la restauració de zones erosionades per la recuperació de la coberta vegetal (control de l’erosió de meandres, zones de mur de contenció, guals...); el control de les espècies vegetals exòtiques; les activitats de difusió del valor del Congost i de millora de la governabilitat del riu.

Life Alnus és un projecte de la convocatòria Life Nature & Biodiversity, en el qual l’Ajuntament de Granollers participa com a soci, per primera vegada, juntament amb d’altres socis que són reconeguts actors del medi fluvial català. El lideratge recau en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que va acompanyat de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Vic, la Fundació Catalunya La Pedrera, MN Consultors en Ciències de la Conservació SL i l’Ajuntament de Granollers.

Life Alnus té el suport d’altres organitzacions com el Consorci Besòs Tordera i l’empresa Estabanell i Pahisa. El projecte té una durada de 4 anys, fins al mes de juny de 2021, i un pressupost per a tots els socis de 2.509.684 €. L’Ajuntament de Granollers té un pressupost de 394.326 €, dels quals aportarà 68.796 €, i la resta es finançarà pel programa Life i el conveni amb el Consorci Besòs Tordera. Granollers suma 1.023.394 € subvencionats per projectes europeus en àmbit mediambiental des de l’any 2009.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El consum d’aigua per habitant actualment es troba per sota dels màxims permesos en situacions de nivell d’alerta i excepcionalitat.

Article

Granollers inicia una transformació verda de la ciutat amb el projecte Connecta Congost Natura 2025 (link is external), que es converteix en el primer tram d’una anella verda al voltant de la ciutat i que connecta amb el nucli urbà. Es tracta d’una actuació de gran magnitud que obre el riu a la ciutat i renaturalitza l’entorn del Congost, tant el riu, el parc com el passeig fluvial, en benefici de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest projecte inclou la renaturalització del riu i el Parc del Congost i rep una subvenció de 3 milions i mig d’euros dels Fons Next Generation.

Notícia

Ecologistes, pagesia, infraestructures i administracions dialoguen sobre el futur del Delta del Llobregat en una jornada organitzada per la Generalitat al Prat

Butlletí