La gestió de l'aigua per part de l'empresa pública d'Arenys de Munt permet invertir en millores de la xarxa d'abastament

21/07/2017 - 09:37

GUSAM gestiona els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis.

La Junta General de la societat municipal GUSAM va aprovar per unanimitat, dijous 22 de juny, la memòria i els resultats de l’exercici 2016 que va assolir un superàvit de 158.855€ que es distribuirà a reserves de la societat. Bona part dels resultas són fruit de la bona marxa de la gestió integral de l'aigua que ha permès revertir els beneficis en incrementar les inversions fins a 145.000€ l'any 2016. La xifra total d’ingressos reflectit en el compte d’explotació és superior al milió i mig d’euros, fruit de les activitats que realitza actualment l’empresa municipal. A banda d’aquest superàvit, és rellevant destacar que aquest exercici 2016 (i per segon any consecutiu) la societat municipal no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament, tal i com venia succeint des de l’any 2010.

Aquest ha estat el quart exercici sencer en què GUSAM ha gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis. A més, s’ha iniciat la gestió de l’Aula de Formació d’Adults.En el servei integral de l’aigua, ha estat el que millorar resultats ha obtingut i que han permtès la  invbersió de 145.047€ en la substitució de diversos trams de canonades antigues, instal·lació de comptadors sectorials i s’han millorat algunes instal·lacions, amb un rendiment de la xarxa en un 67%. 

A part d’aquests resultats econòmics positius, s’han realitzat inversions i millores en els serveis gestionats. Algunes d’aquestes intervencions han estat:

Pel que fa al servei de deixalleria s’ha continuat amb la implantació del sistema de targetes pels usuaris, s’han sanejat i pintat tant la bàscula que hi ha a l’entrada com la façana i s’ha potenciat la reutilització dels materials amb expositor i gestió de demandes.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Tordera i Aqualia han dut a terme recentment noves actuacions per optimitzar la gestió de les instal·lacions hidràuliques i l'aprofitament dels recursos hídrics del municipi.

Notícia

Les primeres cries procedents de la posta de 173 ous que una tortuga babaua (Caretta caretta) va fer el 15 de juny a la platja de Sant Simó de Mataró han començat a néixer.
Notícia
La Generalitat trasllada els ous per augmentar les expectatives d'èxit en l'eclosió

Una tortuga babaua ha aparegut aquest matí a la platja premianenca de la Descàrrega, on -a pesar que inicialment no ho semblava- finalment ha acabat fent una posta d’ous, segons confirma la Fundació CRAM.

Butlletí