Les ciutats de Barcelona i Madrid s’alien en la lluita contra la contaminació atmosfèrica

18/05/2017 - 09:20

La revisió de l’impost especial sobre carburants, eliminant tots els avantatges fiscals que afavoreixen la compra de vehicles dièsel i l’obligatorietat de la identificació dels vehicles en funció del potencial contaminant, són dues de la demandes.

L’Ajuntament de Barcelona referma el seu compromís en lluitar contra la contaminació atmosfèrica i avançar en el seu Programa de mesures contra la contaminació, presentat el passat mes de novembre. L’aplicació de les 58 accions, treballades en el marc de la “Taula contra la Contaminació Atmosfèrica”, ha de permetre millorar la qualitat de l’aire de Barcelona en benefici de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha declarat que “les ciutats no podem esperar més en la lluita contra la contaminació i les administracions hem de fer tot el que està a les nostres mans per evitar els greus problemes de salut que genera la contaminació”.

Sanz ha remarcat que l’Ajuntament no pot afrontar en solitari aquest repte i que necessita també de l’actuació dels municipis del seu entorn, l’actuació de la Generalitat de Catalunya i el suport de l’Estat.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya ja han presentat els seus respectius plans de treball i s’ha assolit un acord interinstitucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona en una àrea que engloba fins a 40 municipis de la zona d’influència de la capital catalana, tal i com es va fer públic el passat mes de març. “Hi ha per primera vegada en molt de temps, una voluntat conjunta de fer un pas endavant en la lluita contra la contaminació atmosfèrica”, ha declarat Janet Sanz.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, com a ciutats compromeses en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, fan un seguit de demandes a l’Estat per tal que l’esforç de les polítiques municipals tinguin el seu suport i permetin fer front comú en aquesta lluita.

Les demandes plantejades són les següents:

Tant Barcelona com Madrid a través dels seus plans de qualitat de l’aire i de mobilitat han mostrat la clara voluntat municipal d’establir les mesures necessàries per reduir la contaminació atmosfèrica i afavorir unes ciutats més confortables per als seus ciutadans, garantint així el dret a la salut que tots ells tenen.

Tanmateix, com s’ha posat de manifest clarament en el Dictamen motivat dirigit al Regne d’Espanya, de conformitat amb l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, per l’incompliment de les obligacions derivades de la Directiva 2008/50 / CE , de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’ambient hi ha una atmosfera més neta a Europa, en relació amb els valors límit de NO2, per aconseguir els resultats necessaris en paral·lel a aquest esforç extraordinari de caràcter local és imprescindible que les mesures locals siguin recolzades tant per les polítiques regionals com estatals. Per això sol·licitem al govern espanyol els següents elements:

 • La revisió de l’impost especial sobre carburants, eliminant tots els avantatges fiscals que afavoreixen la compra de vehicles dièsel.
 • La modificació de l’impost de matriculació de vehicles per prioritzar els vehicles menys contaminants, especialment els Zero i ECO.
 • L’obligatorietat de la identificació de tots els vehicles mitjançant l’etiquetatge establert per la DGT en funció del potencial contaminant.
 • El perfeccionament de l’etiquetatge de vehicles iniciat per la DGT amb les etiquetes per a motocicletes i ciclomotors no elèctrics així com per a vehicles industrials hibridats de baixes emissions.
 • El desenvolupament de successius programes PIVE per incentivar la renovació dels vehicles professionals i turismes més contaminants en termes de NO2 i PM, a favor de vehicles Zero i ECO i que l’ajut tingui en compte criteris socials.
 • L’aplicació de descomptes VAO, ECO en funció de l’etiqueta ambiental de la DGT en els peatges de competència estatal.
 • L’increment del finançament del transport públic de proximitat, aconseguint com a mínim els nivells de l’any 2010.
 • La priorització de les inversions vinculades amb el transport públic, incloent tant les vinculades a les infraestructures ferroviàries com l’habilitació de BUS VAO en els principals accessos a les ciutats i altres mesures afavoridores de la intermodalitat.
 • L’elaboració d’una llei de finançament del transport públic estatal.
 • La modificació del text de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, amb la creació de la tipificació d’una infracció específica per l’incompliment de les mesures especials d’ordenació de la circulació per raons ambientals, que podrà tenir la consideració de greu o molt greu.
 • La modificació del Reglament General de Circulació, en el sentit de preveure la possibilitat d’establir mesures d’ordenació de la circulació per raons ambientals.
 • La revisió de la fiscalitat i taxes portuàries i aeroportuàries per tal de permetre una major diferenciació en funció del nivell de contaminació, eliminant els màxims existents a l’actualitat.

 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article
Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona.

Notícia

L’Acusticat és un punt de trobada de referència a Catalunya, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental. Durant la cloenda de l’edició d’enguany, que ha tingut lloc a Manresa, s’ha anunciat que Barcelona serà la seu de la sisena edició de l’esdeveniment, el 2026.

Butlletí