La contaminació de l'aire a l'entorn de Barcelona continua superant els nivells fixats per la UE

24/04/2017 - 09:10

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, juntament amb la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, han presentat aquest dijous les dades relatives a la qualitat de l’aire a Catalunya durant l’any 2016.

Segons han indicat, la situació general al nostre país és de compliment de la majoria d’objectius que marca la normativa. Dels 15 contaminants avaluats, han destacat, la gran majoria registren nivells molt inferiors als màxims permesos. Aquestes dades provenen dels 673 mesuraments automàtics i més de mil mesuraments manuals que alimenten la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), situats en 127 punts de mesurament de 82 municipis.

L’avaluació de la qualitat de l’aire implica comparar els nivells en cada punt del territori amb els topalls màxims permesos per la normativa per a cada contaminant. Això es fa seguint fidelment els requeriments de la normativa per tal que els resultats siguin el més fiables i acurats possibles.

Els nivells de cada contaminant provenen, o bé dels equips que mesuren en diversos punts del territori, o bé de diverses metodologies d’estimació, com ara la simulació numèrica. En ambdós casos, cal una gran quantitat de dades i d’esforços.

Pel que fa a la situació actual de Catalunya, el govern la considera satisfactòria, ja que el 2016 s’han complert la majoria dels objectius de qualitat de l’aire segons la normativa vigent. Però cal destacar que quatre contaminants no els compleixen: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10), l’ozó (O3) i, amb caràcter molt puntual, el sulfur d’hidrogen (H2S).

A la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona és on es concentren les superacions de NO2, mentre que les superacions per a l’O3 són més generalitzades pel territori.

Segons el Govern la millora de la qualitat de l’aire és una prioritat. Per aquest motiu, a més de les tasques habituals de prevenció i actuació per disminuir els focus emissors en diferents punts del territori, des de l’any passat s’està treballant de manera especial amb tots els agents concernits a través de dues taules territorials. Per una banda, la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, que s’ha establert per tal d’afrontar conjuntament les mesures a aplicar a la Zona de Protecció Especial de Barcelona i els seus voltants, i per altra banda, la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, que s’ha proposat per tal d’analitzar si, per motiu de la importància que hi té la indústria química en aquest territori, cal adoptar alguna mesura específica de millora de la qualitat de l’aire.

Nova eina web amb mapes per a visualitzar la qualitat de l’aire a Catalunya
També es pot consultar a la web del Departament en temps real la qualitat de l’aire als diversos punts de mesurament repartits pel territori, amb mapes i gràfics amb les dades disponibles de les darreres 24h.

Els contaminats disponibles a consultar són: el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó troposfèric (O3) i les partícules en suspensió (PM10).


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista
Jaume Targa és director de la consultora 4sfera Innova.

Ens explica, durant la conversa amb Sostenible.cat, com la majoria de ciutats de Catalunya i Espanya superen els llindars de contaminació ambientals fixats per les directives europees.

Entrevista
Martin Lutz és senador ministerial de Berlin.

Amb l’expert en sostenibilitat urbana parlem de les mesures que es van començar a aplicar ja fa més de 15 anys a la capital alemanya, on les zones de baixes emissions tenen molt més recorregut que a Catalunya. 

Entrevista
Xavier Querol és professor d’investigació a l’IDAEA-CSIC

Xavier Querol ens parla sobre l’augment de les morts prematures per la contaminació de l’aire que respirem i ens proposa algunes mesures per pal·liar la situació de forma urgent.

 

Butlletí