Sabadell redueix la despesa de subministraments en més de 37.000 euros mensuals

27/03/2017 - 09:15

Diverses mesures d’estalvi energètic que ha implantat l’Ajuntament de Sabadell han permès rebaixar el consum d’aigua, llum i gas de l’espai públic i els equipaments municipals. L’estalvi ha estat d’una mitjana de 37.000 euros mensuals durant el 2016.

Així, s’ha passat de 5.667.143,92 euros de despesa en consums energètics al 2015, als 5.220.236,22 gastats al 2016.

La reducció més important ha estat de 216.115,24 euros a la factura d’electricitat. L’estalvi s’ha aconseguit amb diferents mesures. Per exemple, a l’espai públic s’ha augmentat la instal·lació de punts de llum LED, de telegestió en les llumeneres o ajustant les potències de les pòlisses contractades.

A més, els equipaments municipals compten amb diversos projectes de millora contínua i reducció de consums, com el projecte d'estalvi energètic compartit als centres educatius. També hi ha hagut un important estalvi gràcies a la campanya #Estalviarxcompartir, que es va dur a terme els últims mesos del 2016 als 12 centres cívics de Sabadell. El resultat ha comportat una reducció mitjana d’un 7% del consum d’electricitat i un 2% del gas.

Un altre exemple és la millora de l’enllumenat interior a la Biblioteca Vapor Badia, on s’ha invertit 34.000 euros per augmentar el nivell d’il·luminació mitjà de l’edifici en un 60%, tot adequant-lo a les necessitats específiques de cada espai. D’altra banda, s’ha substituït l’enllumenat interior per lluminàries de tipus LED, que comportaran estalvis molt significatius pel que fa al consum i al cost energètic. Finalment, s’ha reduït la potència instal·lada a l’equipament en 9,31 kW, cosa que permet un estalvi afegit.

El canvi climàtic és un problema global, sovint no prou visualitzat per la majoria de nosaltres, que cal que combatem cadascú des del nostre àmbit d’actuació. Per al govern és una prioritat donar una resposta des de Sabadell, avançant cap a l’eficiència energètica, que redueix les emissions i a la vegada permet estalvis econòmics”, afirma el regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga. Afegeix que “estem en el bon camí, el de fer inversions que permetin augmentar l’eficiència energètica, com hem fet a la Biblioteca Vapor Badia, on aconseguirem un estalvi equivalent al consum anual de 13 habitatges”.

Menys consum d’aigua i gas

La gestió eficient també ha permès l’estalvi d’aigua i gas. Pel que fa al gas, la reducció de la despesa ha estat de 161.646,60 euros al 2016. En aquest àmbit, s’han implantat plaques fotovoltaiques per autoconsum a Can Marcet i s’està iniciant les obres per instal·lar-ne a 4 equipaments més: Vapor Molins, Centre Cívic de Ca n’Oriac, escola Joanot Alisanda i escola Teresa Claramunt. Durant el 2017 està prevista la instal·lació a un total de 8 equipaments.

La factura de l’aigua s’ha reduït en 69.145,86 euros al 2016. En l’àmbit dels parcs i jardins es compta amb la telegestió del reg a les zones verdes de Sabadell i l’ús d’aigua regenerada permet l’estalvi d’aigua. A més, els punts de reg disposen de sensors que permeten l’aturada automàtica en cas de pluja o vent.

El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, ha explicat que “la nostra prioritat és gestionar totes les eines que tenim per millorar la gestió energètica i estem satisfets dels primers resultats, amb aquest estalvi en els consums del 2016”. Ha afegit que “continuarem treballant per reduir la factura dels subministraments, tenint en compte l’ús real i per optimitzar al màxim la contractació de cada període”.

D’alta banda, en l’àmbit educatiu l’Ajuntament també ha introduït gestors energètics en sis escoles públiques de la ciutat, en el marc del programa de l’Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell. L’objectiu és introduir-hi millores per augmentar l’eficiència energètica i reduir els consums.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalSabadell

Relacionats

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Article

L’Ajuntament de Sabadell instal·la semàfors de terra i balises lluminoses per reforçar la seguretat dels vianants.

Butlletí