L'AMB inicia l'aplicació de la seva nova estratègia de gestió del carboni i l'energia

Font: AMB.cat

10/02/2017 - 13:37

La nova estratègia de gestió del carboni i l'energia, que renovarà i ampliarà, la que es va dur a terme en el període 2011-2015 per a la reducció d'emissions amb efecte hivernacle.

Aquest nou compromís fixarà objectius reals i quantificats per cada àmbit on l'Àrea Metropolitana de Barcelona té competències fins a l'any 2030, alhora que incorporarà accions molt vinculades a estalvi i eficiència energètica i impuls d'energies renovables. La manera d'enfocar la nova estratègia serà de baix a dalt, per tal d'establir el potencial de reducció de cada sector implicat: oficines, instal·lacions i equipaments, etc. 

Per avaluar i estimar el potencial de reducció de cada àmbit, sector, instal·lació i el global de l'AMB s'usaran les dades de les línies d'actuació més exitoses de l'anterior estratègia de gestió del carboni (període 2011-2015). dades que surgiran del document final de tancament de l'estratègia de gestió del carboni 2011-2015 del què s'ha iniciat la redacció.

El principal objectiu de l'anterior estratègia era la reducció del 10% d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. Les 52 empreses dels 5 sectors competencials de l'abast organitzacional el van assolir amb escreix, no obstant és primordial identificar i focalitzar esforços en aquelles instal·lacions que tenen més pes sobre la petjada global de l'AMB, ja que el 90% de les emissions es concentren en només 6 empreses.

La petjada de carboni, com ja s'ha fet anteriorment, serà verificada externament per l'empresa TÜV, amb la norma ISO 14064. La petjada del carboni és el concepte que s'usa per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que deixa l'activitat humana. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent. Pel que fa a l'AMB, es tracta de la petjada relacionada amb les emissions de totes les instal·lacions i serveis de la seva competència.


 

Relacionats

Acte
18/06/2024 - 12:00
Espai Francesc Bonnemaison. Carrer Sant Pere més baix, 7. Barcelona

Butlletí