Front comú metropolità per avançar cap al residu zero

18/12/2016 - 11:59

Un nou programa, dotat amb 8 milions d'euros, oferirà suport tècnic i econòmic als municipis que promoguin models de recollida selectiva més sostenibles.

 

El 12 de desembre s'ha celebrat una trobada entre representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dels ajuntaments metropolitans i de l'Agència de Residus de Catalunya a fi de començar amb el procés de millora dels sistemes de recollida de residus, que són de competència municipal. L'AMB s'ha compromès a recolzar a nivell econòmic i tècnic solucions individualitzades per a cada consistori, sempre amb la missió final d'arribar als objectius marcats des d'Europa al respecte a través de la Directiva Europea de Residus 2020.  

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha recalcat que "s'ha arribat a un punt en què no és suficient la conscienciació de la ciutadania, sinó que cal fer que la recollida selectiva, que està estancada, sigui la opció més fàcil per a ella". Ha afegit que el procés de repensar el sistema de recollida, que fins ara ha estat sempre competència municipal, "es farà sempre de la mà dels ajuntaments, i l'AMB els oferirà recolzament tant tècnic com econòmic". En aquest sentit, l'AMB ha creat un programa dotat amb 8 milions d'euros per posar en marxa aquestes accions de suport.

Problema ecològic, problema econòmic

La recollida actual dels residus per part de la ciutadania no només suposa un empobriment de la qualitat del medi ambient, sinó que també té importants repercussions econòmiques en els governs locals, i de retruc, en les persones . Durant la jornada, s'ha apuntat que en els últims dos anys, tot i augmentar una mica la recollida selectiva, també ha augmentat la fracció resta, és a dir: els residus que no es poden reciclar i acaben en un dipòsit controlat o es valoritzen energèticament.  Així, es calcula que un 7% de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle provenen d'una separació deficient dels residus, sense classificar-los per fraccions. De la mateixa manera, s'ha xifrat en 40 milions d'euros els recursos que es destinen a la separació d'aquesta fracció resta, i que ajuntaments i ciutadania s'estalviarien  en cas d'arribar a les taxes de recollida selectiva imposades per la unió Europea.

La principal intenció de l'AMB amb aquesta iniciativa és complir les ordenances europees i desenvolupar una estratègia de Residu Zero, a fi d'arribar a reciclar els residus municipals en un 50% i aconseguir la recollida selectiva "bruta" d'un un 60%, tal com s'estableix a la norma comunitària. Per això, es requereix del compromís municipal en la lluita per l'estabilització i la reducció de residus generats en els municipis, així com per fomentar la recollida selectiva.

A fi d'establir una línia adequada d'actuació, l'AMB compta amb un equip de 20 experts en aquest àmbit que han acordat necessàries un conjunt de modificacions de l'estratègia que es seguia fins ara pel que fa a la recollida selectiva.

En aquest sentit, s'han presentat quatre mesures bàsiques que acostarien l'AMB a les exigències europees:
• Priorització en la recollida de la fracció orgànica.
• Individualització de la recollida de residus,
• Coneixement per part de la ciutadania dels costos que suposa la gestió de residus i foment fiscal de l'estalvi i bones pràctiques.
•  Fomentar canvis de legislació en aquest àmbit.

En la trobada d'avui també s'ha acabat d'acordar el document que estableix les bases d'aquest nou enfoc en la recollida dels residus municipals, i que se sotmetrà a votació al Consell Metropolità.

Francesc Giró (ARC), Eloi Badia i Joan Pinyol (AMB) a la presentació

 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

35 ajuntaments d'arreu d'Espanya han rebut els reconeixement Pajaritas Azules 2020 per l'excel·lència de la seva gestió de la recollida selectiva de paper i cartró per reciclar. Entre aquests diversos de catalans.

Article

El Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) recomana 7 llibres per conèixer a fons el repte de la gestió dels residus i descobrir què podem fer nosaltres per generar-ne menys, dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Article

Tres barcelonines i barcelonins ben coneguts i molt compromesos amb la sostenibilitat fan per a nosaltres una autèntica autòpsia de residus.

Butlletí