CAPgira: matèries de primera X productes excepcionals

Consell comarcal del Baix Camp i Ton Aymemí.cat

25/11/2016 - 07:44

L'empresa pública del Consell comarcal del Baix camp, Secomsa (Serveis comarcals mediambientals SA) inicia la campanya d'educació ambiental “CAPgira” adreçada a gairebé 3.000 joves

Es preveu que gairebé 3.000 joves de centres d'ensenyament de primària i secundària obligatòria de la comarca realitzin aquest curs 2016-17 l'activitat d'educació ambiental “CAPgira: matèries de primera X productes excepcionals”. Aquesta campanya és una iniciativa de l'empresa pública comarcal Secomsa, encarregada de la gestió dels residus municipals a la comarca, i compta amb la col·laboració dels ajuntaments, dels centres d'ensenyament i del Consell Comarcal del Baix Camp.

L'activitat, que s'ha iniciat aquest mes d'octubre, es desenvoluparà bàsicament als cursos del cicle mitjà (3r i 4t) i superior de primària (5è i 6è), i de 1r i 2n d'ESO d'una trentena de municipis de l'àmbit d'actuació de Secomsa (27 del Baix Camp i 3 de l'Alt Camp).

L'activitat CAPgira, a partir d'un joc, posa l'accent en els principis de l'economia circular més que no pas en la recollida selectiva, i per això tracta de productes més que no pas de residus i s'orienta cap a la innovació pel que fa a la transformació dels residus en matèries primeres. També s'incideix en com aquest nou enfoc es tradueix en noves formes de producció i fabricació, i també en noves formes de consum de productes quotidians: des d'unes ulleres de sol a una bossa de mà, un monopatí o uns auriculars.

“CAPGIRA” és un joc per introduir-nos en els nous processos de producció basats en l’economia circular i la innovació, així com en les tendències per recuperar hàbits de consum basats en l’estalvi de matèries. És una activitat didàctica que desplaça els residus i la recollida selectiva del centre de gravetat per centrar l’atenció en l’excepcionalitat dels productes que podem produir, despertant la sorpresa, admiració i creativitat dels alumnes.

Un altre element diferenciador de l'activitat és que es pot realitzar en anglès si el centre d'ensenyament així ho prefereix. A més, a través de les xarxes socials de l'activitat, Facebook, Twitter i Instagram es pot accedir a contingut actualitzat d'iniciatives d'arreu basades en l'economia circular i en l'ús dels residus com a matèria primera per a la fabricació de nous productes.

Les paraules clau de l’activitat

Sorpresa, innovació, economia circular. Incorporar conceptes al voltant de l’economia circular, de com els residus poden convertir-se en productes extraordinaris que afavoreixen l’aprofitament material i la possibilitat de tornar a formar part del cicle de la matèria. Això implica centrar-nos en els productes i evidenciar el valor d’aprofitar els residus, desplaçant del centre de gravetat el binomi residu-contenidor de recollida selectiva, amb el qual hem centrat les estratègies educatives fins el moment. Els productes causen sorpresa, són tangibles i ens fan més comprensible el valor i necessitat de la recollida selectiva. Els residus i els contenidors fa temps que ens avorreixen perquè no ens permet veure resultats tangibles, i encara més, resultants emocionants.

Noves tendències, vells hàbits. Actualment no podem centrar exclusivament el treball dels residus en el seu aprofitament material, i cal incorporar també aquelles tendències puixants basades en sensats hàbits de consum i estalvi d’aquestes matèries: economia i consum col·laboratiu, intercanvi, segona mà, reducció, malbaratament, autoproducció, durabilitat, reparació… són conceptes que cada cop prenen rellevància en un escenari on el consumidor pren protagonisme com a resposta als grans canvis socials.

Coherència. El disseny i els materials. Els recursos de l’activitat segueixen els mateixos criteris que l’objectiu de l’activitat. És per això que els materials són reutilitzats, recuperats, fabricats amb productes reciclats i durables i resistents a la manipulació.  Una activitat, com no podia ser d’altra manera, reutilitzada, reciclada i reciclable.

Percepció, realitat i testimoniatge. CAPGIRA és un joc que mostra productes amb imatges, però que permet visualitzar-ne alguns in situ perquè formen part del meu vestuari o dels materials de la pròpia activitat. Sàpigues que existeix, però també que podràs tocar-lo en directe. I encara més, sàpigues que darrera de cada producte hi ha persones i companyies que aposten per fer les coses de forma diferent i millor. És per això que més enllà de conèixer el producte i de poder-ne tocar alguns, l’activitat també compta amb el testimoniatge d’algunes d’aquestes persones i companyies que s’adreçaran específicament als alumnes a través d’un vídeo.

Producte, empreses i compromisos socials. El testimoniatge de les persones i les marques em sembla molt important. Durant el disseny de l’activitat, una de les feines més estimulants ha estat descobrir productes fets amb matèries reciclades. Però encara ha estat més interessant comprovar que darrera de cada producte hi ha millors projectes empresarials. És important que els nois i noies coneguin que darrera de tot projecte i idea innovadora hi ha persones, projectes i empreses que estan modificant la forma de produir i de fer negoci com una aposta ferma per transformar la realitat i fer-la millor. En molts dels productes coneixerem els valors socials, ambientals i econòmics que se’n destil·len.

Una activitat viva que connecta actors. CAPGIRA és una activitat viva, perquè cada dia hi ha nous productes que se sumen a aquests valors i nous continguts d’interès.  A través del facebook de l’activitat actualitzaré aquells continguts relacionats amb l’activitat i permetrà la connexió dels actors que directa o indirectament en són còmplices: centres, docents, alumnes, famílies, dissenyadors, empreses… La xarxa ens permetrà de compartir recursos i de tenir disponibilitat i accés a recursos i estímuls aprofitables per qui ho vulgui i en qualsevol direcció. No es tracta de tenir seguidors, es tracta d’aconseguir que els infants, docents i famílies desvetllin nous interessos.

En anglès. CAPGIRA tindrà la possibilitat de jugar-se en anglès per incorporar l´ús de la tercera llengua d’una forma natural.

CAPGIRA pretén remoure la manera de comunicar els residus i la recollida selectiva. No n’hi ha prou basant-nos només amb els coneixements si no hi afegim una important dosi d’emoció, significats palpables, tangibles, emocionants i vinculats a valors socials.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix Camp

Relacionats

Article

Mataró implanta una plataforma informàtica per millorar el seguiment del contracte de recollida de residus i neteja

Article

S'amplia l'oferta amb l’entrada en servei de l’antic laboratori de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable com a espai d’aprenentatge.

Notícia

S'han instal·lat recentment dos nous cubells de vidre en punts on no es poden emplaçar altres sistemes de recollida de vidre a causa de dificultats tècniques. Aquests s’han ubicat a la plaça de la Patacada i a la plaça de la Dona Treballadora, al costat de les bústies de recollida pneumàtica.

Butlletí