Projecte de bioeconomia circular Revolta

Agències de Residus de Catalunya

18/11/2016 - 12:12

El projecte Revolta, endegat per l’Agència de Residus de Catalunya i la cooperativa Tarpuna, se centra en l’acostament del ciutadà/generador de residus orgànics amb la producció d’aliments a partir de la fertilització amb compost resultant del tractament dels seus bioresidus.

El projecte 'Revolta' utilitza els residus dels ciutadans per fer compost destinat a la producció d'aliments

La finalitat és comprovar com la implicació de tots els agents que intervenen en el cicle de la matèria orgànica aconsegueix millorar en els graus de coresponsabilitat de les persones en la gestió i la recollida selectiva en quantitat i qualitat.

Per dur a terme el projecte a Catalunya s’ha involucrat l’escola El Ginebró i el restaurant Kubik de Llinars del Vallès (Vallès Oriental). La idea és que els residus orgànics generats al menjador de l’escola i al restaurant tinguin un pretractament en origen que faciliti el transport d’aquests residus a una cooperativa agrícola del municipi, Tarpuna, perquè acabi de fer el tractament fins a obtenir compost. Aquest producte s’utilitza en els camps de cultiu de la cooperativa, on es cultiven de manera ecològica molts dels aliments que després se subministren a l’escola i al restaurant.

Bioeconomia circular

Com a agricultors ecològics, la cooperativa es trobava amb la dificultat de mantenir una bona fertilitat del sòl, ja que en aquest tipus d’agricultura és fonamental l’ús de la matèria orgànica i del carboni. Si els residus orgànics de les ciutats o de les llars es llencen o es gestionen de manera deficient no serveixen com a fertilitzants. D’aquí va sorgir la idea del projecte.

La proposta del ‘Revolta’ té dos elements innovadors: d’una banda, la relació entre la gestió de residus i la producció. El mateix productor és el que s’emporta el residus per compostar, procurant aprofitar el mateix viatge que fa per subministrar la verdura. L’altra novetat és la instal·lació d’un equip electromecànic en origen que higienitza i facilita el procés. Es tracta de fer un cercle, o un procés d’economia circular, aplicat a l’agricultura.

Lluita contra el canvi climàtic

A nivell de sensibilització i difusió, la comprensió del cicle complert i del què passa més enllà del contenidor fa entendre com d’important és la contribució de les persones en una bona gestió dels residus orgànics. La clau de l’èxit en la gestió és que els ciutadans contribueixin en el procés per l’aprofitament.

En pes, els residus orgànics representen la fracció més important dels residus municipals. Quan es gestionen inadequadament i acaben al dipòsit controlat generen un impacte molt gran en el medi, ja que generen metà, un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i lixiviats, contaminadors de les aigües. 


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalLlinars del Vallès
Etiquetes: 

Relacionats

Opinió

Què poden fer les empreses davant del creixement econòmic per actuar en certa cautela i evitar qualsevol detriment mediambiental? Una resposta és la combinació entre la innovació i l’economia circular, com a principals vectors de transformació.

Article

La iniciativa pretén que els ciutadans assumeixin una sèrie d’hàbits encaminats a la prevenció de residus i així poder obtenir una bonificació de fins al 30 % de la taxa d’escombraries.

Article

Del 15 de gener al 15 de febrer del 2021 estarà obert el Formulari de presentació de productes i serveis en el mercat o en desenvolupament que incorporin tàctiques per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida, i contribueixin a l’economia circular.

Butlletí