El nombre de contenidors per a la recollida de roba s'amplia de 8 a 18 punts a Sant Celoni

20/09/2016 - 11:41

Amb la instal·lació d'aquests nous contenidors, es pretén facilitar l'accés de tots els ciutadans de la vila als punts de recollida de roba, calçat i altres residus tèxtils, per al seu tractament i reciclatge.

Durant el mes d'agost d'enguany s'ha ampliat el nombre de contenidors per a la recollida de roba, que ha passant de 8 a 18 punts. Amb la instal·lació d'aquests nous contenidors, es pretén facilitar l'accés de tots els ciutadans de la vila als punts de recollida de roba, calçat i altres residus tèxtils, per al seu tractament i reciclatge.

Les àrees que incorporen contenidors de roba es poden consultar al mapa.

La preparació i reutilització dels residus tèxtils domèstics comporten diversos avantatges: l'estalvi en l'adquisició de teixits com a matèria prima per a la confecció de roba, la creació de llocs de treball en entitats de caràcter social, i l'estalvi en recursos naturals, aigua i energia.

Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), la generació de residus tèxtils domèstics a Catalunya va ser d'unes 140.000 tones l'any 2013, de les quals només 11.000 tones, el 7,8%, es van gestionar a les plantes de gestors autoritzats. A més, segons l'ARC, el tèxtil és la fracció recollida selectivament amb més potencial de reutilització, un aspecte prioritari en les polítiques europees.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalSant Celoni

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Sant Celoni planeja implantar el sistema porta a porta en un termini de dos anys

Article
Va ser el primer municipi amb aquest sistema a Catalunya

Actualment, Tiana està posicionat com el poble de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més elevat de recollida selectiva.

Article

La producció de residus cau un 3% amb el confinament però creix el consum a les llars a les dues comarques ebrenques.

Butlletí