Argentona posa a disposició dels ciutadans la certificació dels tots els edificis municipals

Font: Ajuntament d'Argentona
29/03/2016 - 14:02

L'Ajuntament d'Argentona va posar en marxa el web www.argentonaenergia.cat, un  portal que ofereix informació i dades  en relació al consum de llum, aigua i gas dels equipaments municipals, i que ara incorpora també les dades de la Certificació energètica dels mateixos i de l'enllumenat públic.

L’Ajuntament d’Argentona ha completat recentment un estudi per avaluar la qualificació energètica dels equipaments municipals. Dels resultats obtinguts se n’extreu que la majoria dels equipaments obtenen una qualificació energètica C o D. Aquesta qualificació permet obtenir un major control de l’eficiència dels equipaments del municipi i establir àmbits de millora i mesures d’eficiència energètica, a més d’altres criteris ambientals.

Aquesta avaluació s’inclou en el programa d’estalvi energètic que des de fa temps impulsa l’Ajuntament d’Argentona, i que s’ha traduït en els darrers anys en un pla d’actuacions i inversions que milloren l’eficiència energètica i redueixen el consum dels equipaments municipals.

La informació que fa referència a la qualificació energètica, els consums dels edificis i de l’enllumenat elèctric es pot consultar al web www.argentonaenergia.cat, portal que l’Ajuntament va activar a finals de l’any passat i que recull dades de facturació des de l’any 2011 a partir dels fitxers digitals facilitats per les companyies subministradores d’aquests serveis, amb dades generals i detallades de cadascuna de les instal•lacions.

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació. Un cop verificada aquesta conformitat, l'administració emet la corresponent etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici. Indicar que la certificació de l’enllumenat no és obligatòria però que és una eina d’avaluar les millores posibles en l’enllumenat.

Argentona ha certificat 45 quadre d'enllumenat públic, dels quals 19 tenen classe A o B, i 26 edificis, dels quals 3 tenen classe B:

Argentona energia és una plataforma dissenyada per a la gestió del manteniment i la visualització de dades energétiques d'equipaments del municipi d'Argentona, amb la qual es pot fer:

  • Gestionar les incidències que es produeixin als edificis municipals
  • Mantenir al dia el inventari dels edificis
  • Mantenir i visualitzar històrics de les inspeccions als edificis municipals
  • Planificar i executar accions de manteniment preventiu
  • Gestió energètica dels diferents equipaments i visualitzar informes estadístics
  • Control del manteniment de les instal·lacions

 

Categories: 
Municipis: 
MaresmeArgentona

Relacionats

Article

L'excedent d'energia que es generi s'utilitzarà per rebaixar la factura de la llum a famílies vulnerables

Article

Aquest mes de gener s'han portat a terme marxes exploratòries per la ciutat amb l’objectiu de visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania i a les persones que intervenen en els barris sobre l’existència d’elements de l’urbanisme que generen percepció d’inseguretat. Les actuacions, que s’emmarquen en el III Pla d’Igualtat de Gènere i en el Pla director de l’Enllumenat, serviran per fer un diagnòstic urbà de la percepció de la seguretat i poder aplicar mesures per afavorir la seguretat de les persones, en especial de les dones.

Article

L'Ajuntament de Mataró, amb el recolzament de la Diputació de Barcelona, impulsa una comunitat energètica amb llars vulnerables que s'ha iniciat a la tardor del 2021 al barri de Cerdanyola de Mataró. El projecte EC-Boost Mataró Lab, amb el suport de l'EIT-Climate KIC, ha obert camí a la ciutadania per identificar els reptes i començar a aterrar la futura comunitat a través d'una serie de tallers i sessions d'informació i trobades amb el veïnat. L'objectiu ha estat motivar l'aprenentatge i la reflexió de les famílies sobre l'accés a l'energia a Mataró i la definició i dinamització de les futures comunitats energètiques locals.

Butlletí