Aposta per la definició d'indicadors comuns en la jornada tècnica sobre Agenda 21

30/11/2006 - 00:00
La creació d'un nucli bàsic d'indicadors, que compartirien una mateixa metodologia, faria possible la comparació de tendències entre municipis o territoris; la creació d'afinitats i estímuls i crearia dinàmiques de pressió que farien més fàcil el procés de sol·licitar dades. Aquesta ha estat una de les idees destacades de la Jornada Tècnica De l'Acció a l'avaluació de la A21 local. Indicadors 21, que ha tingut lloc aquest dijous en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Un indicador ambiental és el resultat d'un conjunt de paràmetres que ens permeten conèixer, de forma ràpida i precisa, una determinada situació en un lloc i temps concrets. En definitiva, els indicadors ens permeten conèixer la situació dels programes i polítiques ambientals, i comprovar la seva efectivitat. Són, doncs, eines bàsiques per al desenvolupament de les Agendes 21. El fet que s'unifiquéssin alguns dels criteris i es definissin els indicadors bàsics faria més eficaç la presa de decisions de polítics i tècnics. Actualment, hi ha una gran dispersió de sistemes d'indicador -no només hi ha diferents metodologies sinó que són molt diferents els indicadors que es calculen- que fan pràcticament impossibles els càlculs de tendències generals, es va lamentar José Luis de la Cruz Leiva, de l'Àrea de Processos de Sostenibilitat, de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE). No obstant, l'elaboració del nucli comú d'indicadors, aspecte sobre el qual va haver un acord majoritari, no hauria de traduir-se en una homogeneïtzació de tot el sistema. Francisco José Orduna, cap d'Àrea de Desenvolupament i Medi ambient de la Diputació Provincial d'Osca, el qual va actuar de moderador en la jornada, va assenyalar que és important garantir que cada territori pugui aplicar indicadors diferents, ja que, va argumentar, no és el mateix la situació d'un petit poble del pirineu aragonès que el d'una ciutat de la costa de llevant, al País Valencià. Des de la seva creació, el mes de juliol de 1997, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha treballat en l'elaboració d'un sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat. En l'última assemblea d'aquest ens pioner en l'estat espanyol es va aprovar la primera memòria dels indicadors, formada per una primera selecció d'onze. Núria Parpal, directora del programa Sistema Municipal d'Indicadors de sostenibilitat de Diputació de Barcelona es va encarregar de presentar aquesta iniciativa dels ajuntaments catalans, la qual, com van reconèixer diferents ponents, ha estat presa d'exemple per diferents xarxes de municipis de l'estat. 'A l'estat espanyol es gestionen molts sistemes d'indicadors i tenim una acumulació d'informació que és molt difícil de comparar. Moltes vegades repetim esforços, a pesar que més o menys tenim unes línies comunes'. Parpal va suggerir que 'els indicadors tenen actualment un biaix massa ambiental i que són usats més en comunicació que en gestió'. També va apuntar que 'no estan suficientment socialitzats'. Pablo Echamendi, del projecte del Govern de Navarra, SISAL 21, va assenyalar el valor que cada vegada més té internet com a sistema descentralitzat d'aportació de dades i gestió i Emílio Criado Rodríguez, coordinador tècnic de l'Agenda 21 de Valladolid, va reivindicar que els indicadors no poden monopolitzar la gestió de l'agenda 21. 'Hi ha altres mecanismes igualment interessants com l'avaluació i seguiment que pot fer un Observatori de Sostenibilitat, les enquestes o el treball de l'Agenda 21', va dir. María Eugenia Rodríguez, responsable de l'Área de Medio Ambiente y desarrollo sostenible de la Federación de Municipios y Províncias de Castilla-La Mancha, va apostar per la Red de Redes, formada per les principals plataformes sostenibilsites i municipalistes, com la institució que s'encarregui de definir aquest nucli d'indicadors comuns. Finalment, Leandro Sequeiros Madueño, coordinador de la Direcció general de Prevenció i Qualitat Ambiental de la conselleria de Medi ambient de la Junta d'Andalusia, va anunciar que s'està promovent una xarxa de xarxes andalusa per a coordinar l'impuls de21 i dels indicadors.

Relacionats

Butlletí