Es presenta públicament l'Estratègia per a un Medi ambient Urbà

29/11/2006 - 00:00
El Congreso Nacional de Medio ambiente ha acollit la presentació de l'Estratègia per a un medi ambient urbà, promoguda per la Red de redes para el desarrollo local sostenible, plataforma municipalista que representa 1890 entitats locals i 19 milions d'habitants de l'estat espanyol, entre les quals hi ha la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el CILMA de Girona i les plataformes equivalents del País Valencià i les Illes. El document, que ha comptat amb l'assessorament de la Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, és el primer treball realitzat per la Red i s'ha basat en l'Estratègia europea de medi ambient urbà, aprovada el gener de 2006. En l'estratègia, que ja té la conformitat de la majoria dels membres de la Red, es valora que 'les tendències actuals estan provocant una simplificació dels nostres sistemes urbans que es dirigeixen amb rapidesa cap a escenaris cada vegada més insostenibles'. El document vol contribuir a 'promoure el model de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment'. L'estratègia 'pretén també modificar l'actual forma de funcionar que es basa en la competició entre territoris, basada en el consum de recursos, per una altra de fonamentada en la informació i el coneixement'. La intenció dels promotors d'aquest document és que sigui assumit també per les institucions supramunicipals. Núria Buenaventura, presidenta delegada de'l Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ens que patrocinava la presentació, va explicar que després de l'aprovació de l'estratègia per part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat l'octubre passat, el govern de la Generalitat també podria fer seva l'estratègia. De la mateixa manera, Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, va presentar l'estratègia expressant la voluntat que 'aquest document acabi sent assumit també com el de l'estratègia de l'estat espanyol; no solament de la Red de Redes o de les administracions que la promouen'. Rueda va reivindicar el model mediterrani de ciutat i va proposar recapitular cap a un model més compacte. Fa falta una nova forma de pensar i governar les nostres ciutats: 'tenim sobre la taula un doble repte doble, el de la sostenibilitat i el de l'era de la informació'. La ciutat no és dels cotxes, sinó del ciutadà; és una idea que es pot trobar l'estratègia. 'L'espai públic fa ciutat', va insistir Rueda. L'estratègia presentada en CONAMA té com eines el Llibre verd del medi ambient urbà -de fet l'estratègia és un resum del primer volum del citat llibre- i el portal del coneixement. Aquest portal vol ser una potent eina per a abordar els reptes que tenen les ciutats del segle XXI. És un portal de coneixement no un portal de bones pràctiques, va explicar Rueda. El portal a més d'un gestor documental, inclou els conceptes, la metodologia i els instruments per a l'aplicació de les solucions proposades. A més, l'impuls de l'estratègia, va explicar la secretària tècnica de la Red de Redes, Soledad Perlado, assenyala també la imprescindible engegada d'un sistema d'indicadors -que en l'estratègia es proposa redefinir i homogeneïtzar- i una proposta d'investigació, desenvolupament i innovació. La Red de Redes es va constituir en el Ministeri de Medi Ambient el desembre de 2005, a petició de les Xarxes d'Agenda Local 21 que a nivell territorial tenien una experiència de treball en el desenvolupament i implementació de l'Agenda 21 .

Relacionats

Butlletí