[Iniciatives locals'05] Santa Perpètua: qui consumeix més, paga

08/11/2006 - 00:00
Accèssit a la millor iniciativa local per a l'estalvi d'aigua 2005 Penalitzar qui consumeix massa aigua i beneficiar qui en consumeix amb moderació. Amb aquesta filosofia, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va iniciar la campanya 'Aplicació d'una nova tarifa progressiva domèstica en el rebut de l'aigua del municipi de Santa Perpètua de Mogoda'. La nova tarificació, al cap d'un any de la seva aplicació, ha comportat un estalvi econòmic per al 80% de la població, alhora que ha fomentat la reducció d'un 6,87% el consum d'aigua domèstica. Aquests dos motius van fer que la iniciativa fos mereixedora d'un accèssit a la Millor Iniciativa Local per a l'Estalvi d'Aigua 2005 per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Els resultats demostren que, al llarg del 2005, a Santa Perpètua de Mogoda hi va haver un estalvi de consum mitjà d'un 1,37% en el consum total municipal per a tots els usos, tant del domèstic com el comercial, industrial, municipal, dependències i jardineria. En l'àmbit domèstic és on es va apreciar un estalvi d'aigua més accentuat, d'un 6.87%, passant d'una mitjana de 127 litres per habitant i dia durant el 2004, a 118 l/h/d el 2005. El consum d'aigua per a usos comercials va ser el segon àmbit en què es va notar més l'aplicació de la nova tarifa, ja que el consum anual es va reduir en un 4.51%. La idea d'aplicar una nova tarifa progressiva domèstica en el nou rebut de l'aigua va sorgir en el si del Grup d'Ecoeficiència del Consell Municipal de Medi Ambient, nascut arran del procés Agenda XXI per Santa Perpètua de Mogoda. L'estiu del 2002, el grup va formalitzar una proposta que analitzava detalladament el consum domèstic d'aigua. Per tant, la proposta 'és fruit de la cooperació ciutadans-administració en la gestió local d'un recurs natural 'l'aigua de subministrament públic' i que promou la gestió de la demanda, fonamentada en l' estalvi i l'eficiència de l'aigua', s'explica des de la regidoria de Medi Ambient. L'estudi del Grup d'Ecoeficiència va posar de relleu que 'el 42% de la població consumia menys de 36 m3/trimestre, i un l'11,5% de la població era responsable d'un 26% del consum. És a dir, només 900 famílies consumien una quarta part de l'aigua que rep la població. I d'aquests, en època d'estiu un grup de 259 abonats (3,3% de la població) consumeixen l'11% de l'aigua'. En vista d'aquestes dades, des de l'ajuntament es va considerar que calia bonificar les famílies estalviadores o amb consum moderat o racional, mentre que les que consumien en excés havien de pagar més, incentivant-les, per tant, a què consumissin menys i també poguessin estalviar molt més en el rebut de l'aigua. Fins el 31 de desembre de 2004, l'estructura tarifària del rebut de l'aigua a Santa Perpètua de Mogoda tan sols diferenciava entre els consumidors de menys de 18 m3 i de més de 18 m3, un fet que presentava dos greus inconvenients. D'una banda, 'no es penalitzaven els consums elevats, i conseqüentment es perjudicava econòmicament els consums baixos o moderats', mentre que, de l'altra, 'no tenia en compte el número de membres de la llar per establir blocs tarifaris'. De mica en mica es va anar articulant una nova proposta tarifària, que pretenia estimular l'estalvi i la moderació en el consum domèstic de l'aigua i penalitzar els consums exagerats en benefici dels usos racionals, tenint sempre en compte el número de membres de la llar. D'aquesta manera s'aconseguiria una millora econòmicosocial, ja que l'estalvi d'aigua representaria també un estalvi econòmic en el rebut de l'aigua d'aquelles llars amb consums moderats 'és a dir, la gran majoria de la població. L'1 de gener de 2005, finalment, van entrar en vigor unes tarifes de quota de serveis per a cada tipus i quatre blocs de tarifa progressiva: 1r. bloc menysde 18 m3 2n. bloc de 18 a 36 m3 3r. bloc de 37 a 54 m3 4t. bloc més de 54 m3 Aquesta nova diferenciació suposava una reducció del 39% i el 29% del preu del litre d'aigua per a les famílies del primer i segon bloc, respectivament. Per contra, les famílies que es trobaven en el tercer i quart bloc van patir uns encariments del 42% i el 84% del preu de l'aigua, respectivament. Comparant el consum domèstic per trams del 2004 i el 2005, els consums de més de 37 m3/trimestre van ser els que van patir un descens més considerable. Per tant, la iniciativa va aconseguir un dels seus objectius primordials: estimular una moderació en el consum domèstic de l'aigua, desplaçant els consums cap a blocs inferiors. Tota la campanya d'informació del nou rebut progressiu de l'aigua va anar acompanyada d'una campanya de conscienciació i educació ambiental més amplia, que apostava per una nova cultura de l'aigua, donant consells per a l'estalvi diari i informant de bones pràctiques.

Relacionats

Butlletí