El Congrés Mundial per a Ciutats i Governs Locals busca solucions 'des d'Àfrica'

27/02/2006 - 00:00
La Ciutat del Cap, a la República de Sudàfrica, acull des d'aquest dilluns fins divendres 3 de març el Congrés Mundial de l'ICLEI 2006 per a ciutats i governs locals. El lema de la trobada posa l'accent en el continent africà, 'Des d'Àfrica: Solucions locals per a desafiaments globals'. De fet, és en aquest territori on es concentren alguns dels reptes de més pes per al futur del planeta. La Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat participa en el Congrés.
La principal plataforma política del món local -l'ICLEI- mirarà d'enfortir la cooperació entre ciutats i governs locals del món, i en particular entre els de la regió africana. De fons, hi ha la necessària avaluació del progrés realitzat pels governs locals en la posada en marxa dels Objectius del Mil·lenni -que amb aspectes com la reducció de la pobresa i la millora de condicions d'accés a l'aigua potable tenen a l'Àfrica una gran significat- i la millora de la interacció entre els governs locals i les agències de l'ONU. Amb un programa ben carregat i amb un panorama ben incert --el secretari general de l'ONU Kofi Annan no es cansa de dir com n'estem de lluny, de complir els Objectius--, el Congrés vol arribar divendres amb un pla Estratègic per als anys 2007-2012, que ja ha avançat que es coneixerà com a Pla Ciutat del Cap. En aquest pla, el clima, i en especial la lluita contra el canvi climàtic hi tindrà un pes determinant. Les ciutats involucrades en la Campanya Ciutats per la Protecció del Clima, que ja són més de 650, explicaran el balanç de l'activitat duta a terme fins ara i miraran de proposar una possible ampliació. Necessàriament, caldrà parlar, en aquest àmbit, de mobilitat sostenible. Aquest tema clau comptarà amb una sessió específica, programada amb el suport de Metròpolis. Un altre dels temes destacats en el Congrés, i que podria tenir també una traducció en la Pla d'acció resultant, és el programa per abordar les vulnerabilitats locals davant de desastres naturals, industrials i ambientals. En aquest sentit, es tractarà de l'impuls d'una agenda local de resilència. D'agendes, però, n'hi haurà d'altres sobre la taula. El Congrés del món local també vol incidir en l'adopció d'agendes locals de pau i seguretat, així com d'agendes econòmiques locals o d'ecoeficiència. Tot plegat són eines que han de complementar les línies iniciades amb el procés d'Agendes 21 local, sorgides de la Cimera de la Terra de 1992, i de les quals l'ICLEI s'ha convertit en un dels principals valedors. Per una altra banda, el Congrés Mundial de l'ICLEI mirarà de minimitzar els danys ambientals i limitarà els impactes negatius sobre la població local de les activitats de la trobada. Això ho intentarà amb l'impuls d'un programa d'auditories ambientals, que aplicaran els hotels i altres establiments relacionats amb el congrés. El personal del congrés també han seguit diversos tallers de capacitació. Tan important com això, però, és el fet que els participants al congrés pagaran 50 euros dins la inscripció del congrés per a compensar les emissions de CO2 relacionades amb els viatges aeris. El pagament es calcula d'acord amb la distància mitjançant de viatges per regió. El fons generat a través d'aquesta iniciativa finançarà un projecte de mecanisme de desenvolupament net a Kuyasa, Ciutat del Cap. L'objectiu és reformar cases d'un barri de baixos ingressos, on s'instal·laran escalfadors solars d'aigua, teulades amb aïllament tèrmic i il·luminació eficient. El Mercat Ubuntu serà el punt central de trobada del Congrés Exposicions, presentacions, bones pràctiques... i diversos grups de treball convertiran aquest espai en la principal zona d'intercanvi d'idees. És aquí on la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat hi té l'estand.

Relacionats

Butlletí