El Fòrum 2004 continua els debats sobre l'accés a l'aigua, un dels grans temes de l'agenda mundial

31/05/2004 - 00:00
Consulta aquí les notícies publicades a Sostenible sobre el Fòrum 2004. Més de 1.200 milions de persones d'arreu del món no tenen accés a un subministrament d'aigua potable assequible i segur, i gairebé 2.400 milions de persones no disposen de serveis bàsics de sanejament. Dues xifres molt bàsiques, però que demostren amb rotunditat com n'és de crucial i dramàtica la crisi global de l'aigua que afecta el planeta a hores d'ara. I això, malgrat que l'aigua neta per a la salut i la higiene és un dret fonamental de tots els pobles i que un gran nombre de declaracions i documents internacionals assenyalen la conveniència -o més aviat la urgent necessitat- de reconduir aquesta situació. El diàleg promogut per Green Cross, entitat que té en Mikhaïl Gorvatxov un dels principals impulsors, i que des d'avui es podrà seguir al Fòrum Barcelona 2004 incideix oportunament en aquesta situació, que no és pot sostenir gaire més temps. Al diàleg «L'aigua: vida i seguretat», els ambaixadors de l'aigua com Mikhail Gorbachev i Jean-Michel Cousteau, es reuniran amb ministres, activistes, diplomàtics, dirigents de la societat civil, acadèmics, gestors i enginyers per abordar tots els aspectes del repte de la gestió internacional de l'aigua, es destaca en la presentació del diàleg. Difícilment es podran assolir resultats concrets, ja que no és una conferència internacional amb vinculació política, però sobre la taula figuraran qüestions tan candents com l'imprescindible acord internacional al qual cal arribar per gestionar, protegir i compartir els valuosos recursos hídrics. Sense aquest document, la indefensió de les persones i la natura està servida, que és, d'altra banda, el que passa a molts llocs dels planeta ara mateix. A això s'hi afegeix que els conflictes per l'aigua, tant els locals com els relacionats amb els centenars de rius i aqüífers transfronterers del món, es poden intensificar a mesura que escassegin els recursos. L'aigua és una qüestió de drets humans, està clar; però cada cop més pot ser també un element que destorbi la seguretat. Els temes es tractaran en un seguit de sessions plenàries (sobre aigua i solidaritat i aigua, salut i medi ambient -el primer dia- i sobre usos i desenvolupament i dret a l'aigua -el segon dia). També s'han programat un seguit de sessions plenàries, anomenades 'Parlament de l'Aigua', que comptaran amb persones tan destacades com Mikhaïl Gorvatxov, Frederico Mayor Zaragoza, Klaus Töpfer, Cristina Narbona o Anna Kajumulo. Igualment, es faran diversos simposis paral·lels, dels quals Pedro Arrojo, president de la Fundació per a la Nova Cultura de l'Aigua, en farà una síntesi el dimarts a la tarda. La clausura serà la presentació d'uns Principis Fonamentals de l'Acord Mundial sobre el Dret a l'Aigua.

Relacionats

Butlletí