Tortosa

Notícia

Dimecres, 24 de maig, a la Universitat Rovira i Virgili al Campus Terres de l’Ebre, va tenir lloc la constitució de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic a les Terres de l’Ebre (en endavant MeTACC), en el marc del Projecte Life Clinomics

Notícia

El sistema de telelectura d’Aigües de Tortosa consolida la vocació smart city del municipi i obre la porta a noves aplicacions com la monitorització de llars amb gent gran que viu sola.