Soroll

Article
Arrel de l'aprovació del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, moltes administracions locals estan aprovant els diversos instruments acústics que s'han arbitrat normativament per a la modificació, contenció, millora i previsió de la qualitat acústica en les diferents zonificacions que hi ha establertes. Es lògic, doncs, pensar que molts directius i responsables polítics es puguin plantejar quina és la situació actual i futura vers l'apreciació de responsabilitat per un tractament d'una situació acústica inadequada segons els nous mapes i plans confegits al respecte.
Notícia
Els agents de la policia de Barcelona han incrementat aquest estiu les accions de control de soroll dels vehicles, amb especial atenció als que produeixen determinades motocicletes i ciclomotors. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha reforçat l'actuació amb una campanya de sensibilització i informació als conductors.
Notícia
El Ministeri de Foment ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una resolució per la qual es prohibeix el trànsit dels avions més sorollosos per l'aeroport del Prat, una mesura que es començarà a fer efectiva de forma gradual a partir de 2012 fins setembre de 2017.
Article
Dels mapes de capacitat acústica als Plans d'acció és el títol del seminari organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb la col·laboració del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Els Plans d'Acció són eines de gestió ambiental que es basen en el desenvolupament dels mapes estratègics del soroll, però aquests plans encara no han desplegat tot el seu potencial. El seminari n'ha debatut les raons i ha apuntat solucions. La documentació i continuació dels debats d'aquest seminari són accessibles a http://xarxaenxarxa.diba.cat
Notícia
El Grup de treball de contaminació atmosfèrica , que també s'ocupa de la contaminació acústica, s'ha reunit per fer balanç i autoavaluació de la tasca desenvolupada durant el mandat 2007-2011. En aquest període, el grup ha comptat amb 29 ens inscrits i ha organitzat 3 reunions amb un total de 63 assistents.