Renovables

Opinió
Article publicat a El Periódico
L’energia solar és abundant, però poc densa. L’èxit dels combustibles fòssils es basa en la seva elevada densitat energètica
Notícia
El centre treballarà per divulgar les noves energies i també investigar per poder aplicar-les al dia a dia de la vida dels ciutadans
Notícia
El dia 4 de març els parcs eòlics van generar 10.032 MW de potència instantània, el 28% de la demanda elèctrica a la península
Notícia
També s'ha reconegut el Grup de Recerca GIR de l'Escola Universitaria d'Igualada de la UPC
Per sisena vegada la secció espanyola d'EUROSOLAR – l'associació Europea per les energies renovables, atorga els Premis Solar a aquelles iniciatives i realitzacions exemplars en el camp de la utilització de les energies renovables a l'estat espanyol.