planejament

Notícia

El text identifica el riu com un espai cultural en el qual cal incidir sobre tres línies estratègiques: els usos socials, els valors ambientals i el potencial productiu, tenint en compte tres elements: els enclavaments, les traces i les àrees.

Opinió
Les trinxeres ideològiques són el camí més ràpid per fracassar davant els reptes que planteja la gestió d’una gran ciutat
Opinió
Es perd platja, s’ensorren túnels i s’estagna l’aire contaminat perquè la natura és abans i primer
Notícia
Aquesta és la primera vegada que el Departament de Medi Ambient i Habitatge elabora un instrument d’ordenació específic d’un espai marí
Article
Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va presentar un document de propostes a incloure a l'Estratègia, a través de la Mesa local, que han permès destacar el paper dels governs locals com a garants de l'Estratègia en el territori.
Opinió
Els models estratègics han de poder respondre a les noves necessitats socioambientals
Notícia
El nou barri acollirà més de 2.000 habitatges potencials, la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits
Article
El mapa de cobertes del sòl de 1956 generat per la Diputació de Barcelona, més enllà de permetre quantificar amb precisió els canvis ocorreguts a la Regió Metropolitana de Barcelona, obre la porta a nous estudis d'evolució del paisatge i socioeconòmics. Les fotografies aèries de 1956 permeten entendre, de forma sinòptica, a on i com s'han produït els canvis, i aportar les directrius per a un planejament futur més eficient.