Participació

Notícia
La Generalitat de Catalunya presenta el Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya, elaborat a partir d'un intens procés participatiu
Opinió
El paradigma sostenibilista exigeix una postura empírica
Notícia
Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius
Article

Títol: Paisatge i participació ciutadana
Editors: Joan Nogué, Laura Puigbert, Pere Sala, Gemma Bretcha
Editorial: Observatori del Paisatge de Catalunya
Núm. de pàgines:109

 

Notícia
Aquesta iniciativa vol promoure la reutilització d'objectes i aparells perquè no esdevinguin residus abans d'haver esgotat la seva vida útil
Notícia
El nou espai neix amb l'objectiu de respondre als interessos i necessitats dels seus membres
Notícia
Hi poden optar iniciatives i trajectòries en els àmbits de la conservació de la biodiversitat i la prevenció i reciclatge de residus
Reportatge
La capital guipuscoana realitza un inventari d'emissions d'efecte hivernacle des de l'any 2005, i vol reduir-les un 6% anual fins al 2013. Això, de moment, perquè Sant Sebastià s'ha plantejat, a llarg termini, arribar a ser una ciutat d'emissió neutra.