Medi urbà

Reportatge
La trobada del mes d'abril a San Francisco va servir per mostrar alguns exemples de com han de ser les noves ciutats del segle XXI
Opinió
La ciutat és l'artefacte natural de l'espècie humana, un recurs orgànic per a viure bé
Notícia
Un 50% de la població mundial ja viu en ciutats, uns espais que malgrat representar un minso 2% de la superfície terrestre, representen el 75% de la demanda energètica global i emeten el 80% de les emissions de CO2
Opinió
La creació de La Mina el 1969 va suposar un pas endavant per eradicar una situació de barraquisme inconcebible per a tots aquells que només han conegut el front marítim ja recuperat com a espai públic
Opinió
Les 120 bicicletes amb les quals començarà la iniciativa a Washington indiquen un inici prudent, modest, però també atent, segurament assenyat
Notícia
Aquest nou servei té un cost d'1,2 euros per hora, que és el cost de la càrrega, i que se suma al preu de l'aparcament
Notícia
Els signants afirmen que qualsevol ampliació de l'aeroport ha de tenir en compte el seu impacte sobre la població del voltant