infància

Opinió

Un dels elements que ha generat un major nivell de progrés a les nostres societats està vinculat amb el creixement de les ciutats i el desenvolupament urbanístic.

Opinió
Si l'aire urbà continua exhibint els actuals nivells de contaminació, tota una generació se'n ressentirà