espais agroforestals

Notícia

La modificació puntual del Pla General Metropolità està destinada a potenciar el treball de la pagesia local i el manteniment de les zones boscoses.