consum d'aigua

Article

En dues dècades, Sant Cugat ha passat de ser un dels municipis amb més consum a aproximar-se a la mitjana