Barcelona ciutat

Notícia
La progressiva implantació del vehicle elèctric comportarà l'emergència de nous perfils professionals i de nous models de negoci. Aquesta ha estat una de les conclusions destacades de la jornada de treball (e-jornada) celebrada al Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Barcelona  com a part d'Expoelèctric.  Es tracta d'una iniciativa que, en la seva segona edició, vol acostar el vehicle elèctric a la ciutadania a través d'un conjunt d'activitats lúdiques i divulgatives, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012

 

Notícia
El Banc Mundial escull Barcelona perquè experts mundials debatin sobre els reptes i oportunitatsque la planificació urbana ofereix a les ciutats

S'espera que en els propers 20 anys, el 90% del creixement de la població mundial urbana es doni a ciutats del Sud d'Àsia o Àfrica. Actualment les conurbacions urbanes generen el 80% de la riquesa mundial (GDP), i en els pròxims anys es veurà incrementada la seva importància en ciutats d'Àsia o en els països de l'hemisferi sud.

Per tot això, el Banc Mundial entén que és a les ciutats on s'ha de posar el focus d'anàlisi perquè segueix obert el debat per fer viable que aquestes migracions urbanes siguin compatibles amb el desenvolupament sostenible, la recerca d'oportunitats laborals o la garantia de serveis bàsics que millorin la vida i el dia a dia dels residents.

Notícia
Després de 10 anys, l’Agenda 21 inicia un procés participatiu per renovar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

El mes de setembre i octubre s'inicia un nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona. L'Agenda 21 de Barcelona ha complert els 10 anys de desenvolupament previstos, en un període d'actuació 2002-2012; i per aquest motiu inicia un procés participatiu per renovar-lo

Notícia
'El gran repte de Districlima es poder connectar amb edificis existents on s'hagi fet una rehabilitació integral'
Instal·lar una màquina de climatització per edifici implica sobredimiensionar les màquines per poder cobrir les puntes, les màquines treballen sovint a càrregues parcials i per tant són més ineficients. En canvi, disposar de màquines centralitzades per proveir un barri permet jugar amb les simultaneïtats i obtenir un funcionament òptim del sistema. Aquest darrer és el cas de les instal·lacions DistriClima, que es van poder visitar el passat juliol en el marc del programa d'activitats per a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Notícia
El mes d'octubre, Al Gore, Philippe Cousteau i Juan Verde, entre d'altres experts, plantejaran noves estratègies econòmiques per al s.XXI
Article
Quan el reciclatge creatiu passa a ser una proposta educativa i ecològica
Has vist l'estructura que fa uns mesos llueix a l'escala de l'edifici on està instal·lada l'Associació de Mestres Rosa Sensat? Està feta per un grup de mestres i voluntaris amb materials de reciclatge provinents del magatzem del projecte RECREA.
Opinió
Una nova època per a l’edificació eficient. La reconversió del sector de la construcció podria permetre, alhora, estalviar energia
Els edificis terciaris barcelonins consumeixen quasi 250 quilovats-hora per metre quadrat i any, però donarien el mateix servei consumint-ne 100 o menys
Entrevista
Antoni Vives, Tinent d'Alcalde d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, ens explica què és una Smart City i què està fent Barcelona per ser-ho. Segons ell, una Smart City ha d’esdevenir “una eina per al ciutadà per viure-hi millor, que tingui contingut i que sigui autosuficient a nivell energètic".

 

Opinió
S'equivoquen aquells que pensen que la discussió sobre el disseny final de la Plaça de les Glòries de Barcelona és un debat més sobre l'espai urbà
Notícia

Coincidint amb el Dia Mundial del Reciclatge (17 de maig), la ciutat de Barcelona es mobilitza amb diverses iniciatives que incentiven la participació i sensibilització ciutadana, amb una potent vessant tecnològica