Barcelona ciutat

Opinió
Vist el moment econòmic, les obres urbanes duraran anys: caldrà projectar-hi usos temporals
Notícia

El futur de les Glòries comença a dibuixar-se. La idea triada per la transformació de la plaça és Canòpia Urbana, que dóna protagonisme a la natura.

Notícia
La campanya per la reducció del soroll al voltant dels eixos d'oci, el pla "Silenci", ha acabat amb 14.312 visites a establiments i locals i la sensibilització de 259.250 persones.
Article

La ciutat de Barcelona està sotmesa a canvis constants en les edificacions, de manera que molts murs pensats per fer de mitgeres entre edificis s'acaben convertint en murs exteriors i alteren el paisatge urbà. Amb l'objectiu de millorar l'estètica d'algunes d'aquestes parets, la ciutat hi està instal·lant jardins verticals o plaques solars per a l'autosuficiència dels edificis.

Notícia

El cabal bombejat del subsòl del Liceu anirà a la xarxa d'aigües freàtiques que nodreix diversos serveis municipals, principalment a la muntanya de Montjuïc, com el viver municipal de Tres Pins, la Font Màgica o el castell de Montjuïc, entre d'altres. És el que estipula l'acord signat entre l'Ajuntament i l'entitat de la Rambla.

Notícia
Aquest mes de desembre s'instal·la a quinze carrers i places de la ciutat el nou enllumenat intel·ligent que incorpora més claror, més eficiència i nova tecnologia. Fins al 2015 s'invertiran 22,4 milions d'euros per renovar 160 trams de carrers i 3.360 punts de llum a la ciutat.