Barcelona ciutat

Article

TMB participa en el projecte europeu SEAM4US per estalviar consum energètic i fer estacions més eficients. L'estació de Passeig de Gràcia ha estat triada per fer el monitoratge i anàlisi ambiental.

Article
Investigadors de l'ICTA i del CREAF han estimat per primera vegada el valor biofísic i monetari de dos serveis ecològics -la filtració de l'aire i la captura de CO2-, generats pels espais verds de Barcelona. En termes econòmics, la captura de contaminants i de CO2 equival a 1,73 milions d'euros i 300.000 euros anuals, respectivament. No obstant, cal destacar que el valor capturat de CO2 només suposa un 0,47% de les emissions totals anuals de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat. I pel que fa als contaminants, el valor més alt de reducció correspon a les PM10 amb una contribució del 2,66% respecte les emissions totals de la ciutat.
Notícia
La nova plataforma smart water permetrà un estalvi anual de prop de 425.000 euros.
La ciutat de Barcelona ha començat a implantar un sistema intel·ligent de telegestió del reg que utilitza la informació de sensors i de les estacions meteorològiques per regar només amb l'aigua que les plantes necessiten. Una plataforma smart water, única al món, i que Barcelona proposarà com a estàndard de gestió de l'aigua per a les smart cities.
Notícia
El 96% dels trams de carrers compleixen amb la capacitat acústica assignada de dia i el 86%, amb la capacitat de nit. Les activitats al voltant de les zones d'oci en horari nocturn i el trànsit durant el dia són les principals fonts de soroll.
Article
Un transport públic de superfície flexible i confortable, amb el mateix rendiment que la tecnologia dièsel i sense cap emissió contaminant local: això és el que pot proporcionar la nova generació d'autobusos elèctrics, com el BYD K9.