aqüífers; aigua

Reportatge
EN PROFUNDITAT

Les empreses envasadores d’aigua, que no tenen restriccions en l’aigua que embotellen, tampoc tenen l’obligació de publicar les dades de l’explotació que fan dels reservoris.