Es presenta l'avantprojecte de llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

15/04/2024 - 17:31

L'avantprojecte de llei incorpora mesures preventives, la promoció de l'economia circular, i la responsabilitat ampliada del productor. A més, s'ha posat èmfasi en la importància de la col·laboració entre els diferents actors de la societat, incloent-hi els governs locals, les empreses i la ciutadania, per aconseguir l'èxit d'aquesta iniciativa.

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, acompanyat del director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha presentat aquest divendres a la seu de l’agència l'avantprojecte de llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos de Catalunya a representants socials, ambientals, empresarials i del món local del país. Mascort ha destacat el compromís de la Generalitat enfront dels reptes ambientals actuals i la necessitat imperiosa d'avançar cap a una societat més sostenible i saludable, afirmant que “és una qüestió de salut, davant de l’emergència ambiental i climàtica en la qual ens trobem”.

 

Foment de l’economia circular

Davant la urgència de l'emergència climàtica i els recursos limitats del planeta, s'ha subratllat la importància d'abordar aquesta problemàtica des de tots els fronts, incloent-hi la gestió dels residus. “La gestió dels residus és una de les principals fonts emissores de gasos amb efecte hivernacle”, ha explicat Mascort, “i, per tant, hem de treballar sobretot en minimitzar-los perquè el millor residu és el que no generem”.

Mascort ha destacat que es tracta d’una Llei que representa “un canvi de model respecte a la gestió de recursos del país: ens posem una altra vegada al capdavant del repte ambiental i deixem enrere el concepte residu per transitar cap a una societat circular”. “Aquesta nova llei no només pretén regular la recollida i el tractament dels residus, sinó que aspira a transformar la manera com produïm, consumim i gestionem els materials en la nostra societat”, ha detallat.

La proposta es divideix en sis eixos:

L'ús eficient dels recursos: ajustar els processos per utilitzar el mínim de recursos, evitar sobreconsums i garantir la qualitat de producte i que aquest tingui una vida tan llarga com sigui possible. Per exemple, es prohibirà en els restaurants l’ús de productes alimentaris en monodosis i utensilis d’un sol ús fabricats amb plàstic, o l’envasat innecessari o superflu de productes alimentaris als comerços i superfícies comercials.

Es prohibirà produir, introduir al mercat o comercialitzar tot tipus de productes que continguin micro i nanoplàstics.

Economia circular com una nova manera de relacionar-nos amb els productes que utilitzem a diari; i normalitzar nous models amb usos compartits, models basats en els serveis i orientats a les persones. Es proposa la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn a Catalunya, per ampolles de plàstic, llaunes, brics i vidre que continguin beguda (aigua, refrescos).

La reutilització, que implica dissenyar i aprofundir en les propostes per garantir una llarga vida útil dels productes i els circuits per a vides múltiples dels productes. Per exemple, els restaurants estaran obligats a servir amb vaixella que no sigui d’usar i llença, i el takeaway de menjar i begudes tindrà l’opció reutilitzable.

La responsabilitat ampliada del productor amb la implicació del sector empresarial i industrial pel que fa a la vida útil del producte i també de la fi de vida que tindrà.

La prevenció de residus per evitar que hi hagi productes o materials que queden sense ús. Des dels canvis en el disseny, en la producció o la distribució fins canvis en els usos dels productes que eviten que els productes acabin llençats.

I la gestió de residus, amb una proposta de transitorietat cap a un model més efectiu i eficient que deixin enrere la pèrdua de valor dels materials i assolir un 55% de recollida selectiva de residus domèstics i comercials l'any 2025, i un 70% de recollida selectiva en conjunt per l'any 2035.

I també s'ha destacat que tots els productes que siguin de plàstic o metall també podran anar al mateix contenidor dels envasos.

En aquest sentit, la separació de la brossa ja no serà anònima i es proposa tendir cap a models de fiscalitat basats en una taxa justa en el rebut municipal d'escombraries. Per fer-ho els ens locals es basaran en sistemes d’individualització de la prestació del servei i identificació de la persona usuària, com el pagament per generació o la bonificació.


La tramitació de la Llei

La llei actualment es troba al Sistema d’Informació de Gestió de l’Ordenament Jurídic (SIGOV) i està a l’espera de l’autorització del Consell Tècnic per a la seva publicació com a tràmit d’informació pública. Una vegada que es publiqui com a tràmit d’informació pública, es procedirà a la seva difusió al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es recolliran les observacions pertinents durant el període d’informació pública i audiència, les quals seran avaluades. Un cop incorporades i realitzats els informes per part de la Generalitat el document tornarà a ser remès al Consell Tècnic per a la seva aprovació en vista de la tramitació davant del Parlament de Catalunya.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Després d’haver-se instaurat amb èxit als barris de Bruguers, La Sentiu i Les Panes, la recollida de residus porta a porta arriba ara al centre de Gavà.

Notícia

El govern municipal, després d’estudiar les possibilitats i requisits  dels dos sistemes de recollides selectiva més eficients (els contenidors intel·ligents i el porta a porta) ha optat per instaurar el sistema de contenidors intel·ligents

Notícia

L’Ajuntament de Viladecans ha fet un pas endavant en la seva campanya per promoure el compostatge cassolà amb la cessió de compostadors a les llars. La iniciativa vol sumar un centenar de famílies a l'aprofitament directe de les restes de cuina i de jardí per convertir-les en adob natural que es pugui fer servir a les pròpies cases i, així, fer realitat l’eslògan d'aquest programa, Viladecans tanca el cicle. 

Butlletí