"La prioritat és sortir de la crisi amb polítiques lligades a l'economia verda”

Periodista
Sostenible.cat
27/02/2012 - 00:00

Joan Puigdollers és Diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i nou president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Parlem amb ell sobre la nova etapa que obre la Xarxa, arrel de la 12a Assemblea general, marcada sobretot pel repte d'ajudar el món local a sortir de la cojuntura de crisi econòmica.

Com a nou president de la Xarxa, que li pot demanar avui el món local a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat?
Jo diria que fonamentalment li pot demanar dos tipus de qüestions: per un cantó assessorament, i quines línies estratègiques té sentit que es posen en marxa des dels ajuntaments i els consells comarcals, pel que fa al camp de la sostenibilitat i el medi ambient.

I en segon lloc cal abordar la crisi econòmica. En una situació com la que està vivint el país hem de donar la màxima prioritat a sortir de la crisi entenent que totes les polítiques lligades a l'economia verda són creadores de treball, d'activitat econòmica i per tant la Xarxa pot ajudar a que els nostres ajuntaments surtin millor de la crisi econòmica.

(F)

Com pot afectar aquesta crisi a les polítiques de sostenibilitat en l'àmbit municipal?
Jo ho vull veure en positiu. Aquesta recessió econòmica ens obliga a ser més eficients. Estem en una situació en la qual hem de fer més amb menys, ser molt més eficients en la utilització dels recursos que podem disposar, i això en l'àmbit ambiental és una bona filosofia.

Eficiència és doncs el concepte de la nova etapa de la Xarxa
Per nosaltres sí. És la paraula clau de les polítiques ambientals i les econòmiques que cal fer a Catalunya des del món local, ser molt més eficients en la utilització dels recursos públics per donar els serveis adients.

I serà l'energia el tema clau? Es continuarà apostant amb força per línies de treball com la del vehicle elèctric? És tot el mateix paquet. Quan parlem de ser eficients volem dir que hem de ser eficients en l'ús de l'energia que disposem, però també ser eficients a l'hora de produir el tipus d'energies que podem necessitar.

I en aquest sentit una de les tendències de futur d'aquest país és el vehicle elèctric, justament en les dues coordenades: eficiència energètica, lluita contra el canvi climàtic.. Però també en si som capaços de convertir-nos en un país de referència en la construcció de vehicles elèctrics.

Catalunya ha estat tradicionalment un país que ha fabricat automòbils, motos, doncs ara segurament és molt important que siguem capaços de situar-nos en el món com a fabricants de cotxes elèctrics i motos elèctriques. Per tant hem de lligar les dues coses: Hem de sortir de la crisi.

(F)

Seran doncs sectors per revitalitzar la indústria del país?
Sembla que les noves tecnologies de la mobilitat van lligades al vehicle elèctric, per tant seria molt bo que Catalunya es convertís en un país de referència tant pel que fa a la recerca en aquest camp com per la producció de vehicles com per la utilització. És un objectiu que tenim. Això no s'aconseguirà demà, però és una batalla important, tant pel govern de la Generalitat, com a nivell local, val la pena que lluitem junts perquè sigui una realitat.

I pel fa a la resta d'esforços de la Xarxa entenc que energia encaminada a l'estalvi i l'eficiència... 
Energia, energia, energia! I eficiència energètica, estalvi energètic i energies alternatives. Però sense oblidar que hem de gestionar bé les escombraries dels nostres municipis i tractar-les correctament, que tenim tota una problemàtica de contaminació acústica i contaminació atmosfèrica que hem de resoldre, a la qual cosa també ajuda el vehicle elèctric, tampoc podem oblidar la política de l'aigua ... És a dir, eficiència energètica i estalvi però sense oblidar la resta de polítiques tradicionals lligades al món local.

Quin és el paper de l'empresa avui en el sostenibilisme municipal? És possible el canvi sense l'empresa?
Les empreses han fet i estan fent un gran canvi d'incorporació de bona gestió ambiental en les seves activitats perquè s'han donat compte que la bona gestió ambiental vol dir millorar la gestió de la pròpia empresa i per tant ser més competitius. 

(F)

S'ha parlat molt d'impulsar l'economia verda en aquesta 12a Assemblea de la Xarxa. ¿Però quina és realment la capacitat del món local en aquest àmbit?
Molt important. El món local és el màxim contractista, el màxim empresari podríem dir, empresari públic, de la gestió ambiental. Per tant la seva capacitat és cabdal.

Em sembla recordar que hi ha un informe de la Fundació Fòrum Ambiental de Catalunya que xifra que aproximadament el 3,5 del PIB intern de Catalunya està relacionat amb economia verda i molt bona part d'aquesta activitat econòmica lligada a l'economia verda està lligada als municipis, estem parlant de la recollida de residus, de la neteja diària, de l'enllumenat públic, evidentment de l'aigua...

Això ja hi és però hem de ser capaços de donar-li més força, de donar-li més visibilitat, és a dir que el conjunt de la ciutadania i el conjunt de l'economia del país sigui conscient que el 3,5 del PIB és una xifra molt important, i veure-ho no com una despesa sinó com una inversió generadora d'economia i per tant de llocs de treball.

El medi ambient no és una despesa, els recursos ven col·locats en l'activitat econòmica del país generen llocs de treball, generen riquesa i generen una altra cosa molt important: tecnologia que podem exportar. I cal subratllar que Catalunya és en aquest moment un país exportador de tecnologia ambiental. És una sortida de la crisi, però també és el futur, el mercat de Catalunya és el món i també ho és en el camp ambiental!

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí