Susanna Martínez

Càrrec: 
Enginyer tècnic agrícola i periodista ambiental

Darreres aportacions

El passat 20 de febrer es va celebrar al a l'edifici del Vagó de la Diputació de Barcelona la trobada internacional "Ciutats per una gestió sostenible de l'Aigua". Va ser possible gràcies a la conjunció de dues xarxes, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a a la Sostenibilitat i la Xarxa Internacional Netwerc H2O (The Network for Water in European Regions and Cities), amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Més d'un centenar de persones, provinents d'onze països d'Europa, Amèrica i l'Orient Mitjà hi van reflexionar i compartir experiències per avançar cap a una gestió sostenible de l'aigua.