Revista Educació i Sostenibilitat

Darreres aportacions

La tecnologia, com la lluna, sembla mostrar-nos només la cara més brillant: la de les oportunitats que ofereix. Hi ha, però, una cara fosca, la del cost social i ambiental que té, de la qual hem de ser conscients per fer que la tecnologia no sigui només útil, sinó també sostenible

La ciutat és un dels "productes" culturals més complexos i carregats de significat que cada dia construïm i destruïm, és un projecte comú on encaixen moltes peces, és un mite i és una realitat.

Salvador Rueda és director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i autor de diversos articles i llibres, com ara: "Ciutats més sostenibles: l'ecologia i les estratègies emprades per la natura", "El Codi ‘genètic' en els sistemes urbans" i "El f