Miquel Ortega Cerdà

Càrrec: 
Observatori del deute en la globalització. Càtedra UNESCO de sostenibilitat UPC.