Kenty Richardson

Càrrec: 
Expert en relacions exteriors i desenvolupament sostenible