Josep Maria Vallès

Càrrec: 
Enginyer agrònom i fundador de la cooperativa d'iniciativa social Tarpuna i del web www.horturba.com