Josep Enric Llebot

Càrrec: 
Catedràtic de Física, Universitat Autònoma de Barcelona