Josep Dolz

Darreres aportacions

Josep Dolz Ripollés, professor de l'ETS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya va elaborar aquest treball per encàrrec de la Fundació Agrícola Catalana. L'interés del text, que continua sent plenament vigent, en justifica la nova publicació, que Sostenible ha fet amb el permís exprès de la Fundació i el mateix autor.