Jordi Pietx i Colom

Càrrec: 
Director de la Xarxa de Custòdia del Territori