Jordi Flamarich

Càrrec: 
Sostenible.cat

Darreres aportacions

El maig de 2009, el departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració del d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, va endegar un procés participatiu per tal d'identificar els grans reptes de futur per a Catalunya i traçar conjuntament amb els agents socials, comunitat educativa i món local la ruta per assolir un escenari d'òptima sostenibilitat. Deu mesos després, aquesta feina es concreta en una proposta d'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, ens explica com ha estat el procés.