Didac Ferrer

Càrrec: 
Institut de Sostenibilitat, UPC

Darreres aportacions

El trobar-se reiteradament en un cul de sac és també un signe clar de la nostra insostenibilitat
Cal pensar en crear nous referents visuals, didàctics, sintètics i alhora rigorosos que permetin comunicar informació complexa sense fer-nos perdre en l'oceà de les dades