Blanca Bayas

Investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització i membre d'Acció Ecofeminista

Investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització i membre d'Acció Ecofeminista

Càrrec: 
Investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització i membre d'Acció Ecofeminista

Darreres aportacions

Estem construint el que moltes entenem ja per aquella idea que sona entre els moviments climàtics, socials i feministes: les transicions ecosocials i ecofeministes front als col·lapses d’avui. Les nostres transicions, davant les transicions del rentat d’imatge verd, lila i digital.

Les alternatives inclourien la defensa dels serveis públics i els béns comunitaris, en la seva titularitat, gestió i provisió; per garantir que les cures i els serveis relacionats estiguin coberts per a tots. Per assegurar les sobiranies sobre els recursos, com és l’alimentària i l’energètica. I per preferenciar, en definitiva, nous models i opcions des dels ecofeminismes i des de l’economia feminista, ecològica, social i solidària.