Arnau Urgell

Càrrec: 
Sostenible.cat

Darreres aportacions

Mentre els estats malden per complir els objectius -en casos com l'espanyol rebaixats- del protocol de Kyoto, la cimera de Copenhaguen, que haurà de dibuixar el futur de les polítiques climàtiques, és a la cantonada. Amb en Joan David Tàbara, sociòleg ambiental que ha participat en el projecte europeu de recerca ADAM, conversem sobre l'arquitectura de l'escenari post-Kyoto; les estratègies d'adaptació i mitigació; el paper dels mitjans de comunicació i les transformacions de la societat per convertir l'amenaça en oportunitat. Tàbara és optimista i considera que ni la tant mediàtica crisi ha de ser un fre per tirar endavant unes polítiques climàtiques ambicioses.

La darrera de les tres jornades tècniques que cada tardor organitza la Diputació de Barcelona al castell de Montesquiu ha versat sobre l'ambientalització de la reglamentació local i les ordenances ambientals.

Carles Martínez-Gasol, Neus Puy i Laura Talens són investigadors del grup de recerca SosteniPrA de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la